Novosti

Saopštenje za javnost 21.11.2014.

Saopštenje za javnost 21.11.2014.

UDRUŽENJA  SUDIJA I TUŽILACA FBIH IZRAŽAVAJU ZABRINUTOST ZBOG NAMJERE UKIDANJA ILI MIJENJANJA PRAVILNIKA O SUKOBU INTERESA ČLANOVA VSTV BIH

 

Udruženje tužilaca F BiH i Udruženje sudija F BiH izražavaju zabrinutost „zbog namjere da se Pravilnik o sukobu interesa članova VSTV BiH stavi van snage ili da se mijenja njegov član 4, s obzirom na to da Visoko sudsko i tužilačkog vijeće BiH planira za 26. i 27. novembar 2014. godine, razmatrati stavljanje van snage ovog Pravilnika, odnosno izmjene i dopune člana 4.“

 

– Smatramo da bi takve izmjene imale negativan uticaj na zakonitost, nepristrasnost, objektivnost i transparentnost u obavljanju funkcija članova VSTV BiH, kao i na povjerenje građana u rad ove institucije, te bi mogle prouzrokovati nezadovoljstvo u profesionalnim zajednicama sudija i tužilaca.

 

Imajući pri tome u vidu da je pomenuti Pravilnik stupio na snagu u augustu ove godine, Udruženja sudija i tužilaca u Federaciji BiH smatraju da ne postoji ni jedan objektivan razlog da se isti stavlja van snage ili da se mijenja pomenuta odredba člana 4., jer u tako kratkom vremenskom roku praktično nije bilo ni vremena za njenu primjenu u praksi, pa time ni za uočavanje njenih eventualnih negativnosti.

 

-Ove činjenice samo dodatno stvaraju nejasnoće u pogledu potrebe da se Pravilnik stavlja van snage, mijenja ili dopunjava u odredbi člana 4., što otvara mogućnost raznim špekulacijama, koje bi mogle ozbiljno dovesti u pitanje ugled VSTV BiH i cjelokupne pravosudne zajednice.