page-istaknuta

Upravni odbora Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. Elis Sultanić, Predsjednik upravnog odbora – Predsjednik Udruženja; Ogranak Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 2. Ankica Čuljak, Zamjenica predsjednika - Član UO po kontinuitetu - Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 3. Emir Neradin, Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 4. Rusmira Kudić, Ogranak Unsko-sanski kanton;
 5. Joko Radić, Ogranak Posavski kanton;
 6. Vildana Helić, Ogranak Tuzlanski kanton;
 7. Avdija Avdić, Ogranak Zeničko-dobojski kanton;
 8. Edin Bičo, Ogranak Bosansko-podrinski kanton;
 9. dr. sci. Nedžad Baković, Ogranak Srednjobosanski kanton;
 10. dr. sc. Katica Artuković, Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 11. Denis Kurtović, Ogranak Sarajevski kanton;
 12. Aleksandar Kontić, Ogranak Kanton 10 (Livno);
 13. Mustafa Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 14. Hakija Zajmović, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kanton;
 15. doc. dr. sci. Smajo Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kantona;
Nadzorni odbor Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 1. Adis Mehić, Član nadzornog odbora;  Ogranak Srednjobosanskog kantona;
 2. Bojana Miralem, Član nadzornog odbora;  Ogranak Sarajevskog kantona;
 3. Edis Veladžić, Član nadzornog odbora;  Ogranak Unsko-sanskog kantona;
Sud časti Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 1. Lazarela Porić, Član suda časti; Ogranak Srednjobosanskog kantona;
 2. Šejla Bakić – Solbić, Član suda časti; Ogranak Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Adi Isaković, Član suda časti; Ogranak Sarajevskog kantona;