USFBiH

USFBiH

Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: + 387 33 668 035
E-mail: usfbih@bih.net.ba
Kontakt osoba: Denis Bilajac, sekretar Udruženja

Novosti

17 May

Neum 2023

Dnevni red savjetovanja, Na ovom linku možete preuzeti dnevni red…

10 May
07 February

O udruženju

Lična karta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde (Rješenje broj: 03-011-1399/96 od 13.09.1996.godine).

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

  • zalaganje i promocija poštivanja ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanje pravne države, na području cijele BiH,

  • očuvanje i jačanje neovisnosti sudske vlasti i unapređenje pravosudnog sistema u ukupnom pravnom poretku,

  • konstruktivna saradnja sa VSTV-om BiH na očuvanju i jačanju neovisnosti svih sudskih sistema u BiH i pravosuđa u cjelini,

  • zaštita dostojanstva sudija i sudijske funkcije,

  • edukacija sudija.

 

Popis članova Predsjedništva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Hakija Zajmović,
Predsjednik Udruženja - Ogranak Sarajevski kanton

Slavica Čindrak,
Potpredsjednik - Ogranak Vrhovni sud FBiH

Katica Artuković,
Potpredsjednik - Ogranak Zapadno-Hercegovački kanton

Azra Šunje,
Ogranak Hercegovačko-Neretvanski kanton

Nedim Begić,
Ogranak Kanton 10

Smajo Šabić,
Ogranak Zeničko-dobojskog kantona
Vildana Helić,
Ogranak Tuzlanski kanton

Dino Muslić,
Ogranak Unsko-sanski kanton

Edin Bičo,
Ogranak Bosansko-podrinski kanton

Joko Radić,
Ogranak Posavskog kantona

Ankica Čuljak,
Ogranak Zapadno-hercegovački kanton
 
Darmin Avdić,
Ogranak Srednjobosanski kanton

Muhamed Tulumović,
Ogranak Tuzlanski kanton 

Božana Banduka
Ogranak Srednjebosanski kanton

Mustafa Šabić,
Ogranak Vrhovni sud FBiH