H01

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Valtera Perića br.15, Sarajevo 71000, BiH

Tel/fax: +387 33 668 035

E-mail: usfbih@bih.net.ba

            us.fbih@pravosudje.ba

Kontakt osoba: Denis Bilajac, sekretar Udruženja

O udruženju

Lična karta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde (Rješenje broj: 03-011-1399/96 od 13.09.1996.godine).

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 • zalaganje i promocija poštivanja ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanje pravne države, na području cijele BiH,
 • očuvanje i jačanje neovisnosti sudske vlasti i unapređenje pravosudnog sistema u ukupnom pravnom poretku,
 • konstruktivna saradnja sa VSTV-om BiH na očuvanju i jačanju neovisnosti svih sudskih sistema u BiH i pravosuđa u cjelini,
 • zaštita dostojanstva sudija i sudijske funkcije,
 • edukacija sudija.

 

Popis članova Upravnog odbora Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. Elis Sultanić, Predsjednik Udruženja - Ogranak Hercegovačko-neretvanski kanton;
 2. Ankica Čuljak, Zamjenica predsjednika - Član UO po kontinuitetu - Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 3. Emir Neradin, Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 4. Rusmira Kudić, Ogranak Unsko-sanski kanton;
 5. Joko Radić, Ogranak Posavski kanton;
 6. Vildana Helić, Ogranak Tuzlanski kanton;
 7. Avdija Avdić, Ogranak Zeničko-dobojski kanton;
 8. Edin Bičo, Ogranak Bosansko-podrinski kanton;
 9. dr. sci. Nedžad Baković, Ogranak Srednjobosanski kanton;
 10. dr. sc. Katica Artuković, Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 11. Denis Kurtović, Ogranak Sarajevski kanton;
 12. Aleksandar Kontić, Ogranak Kanton 10 (Livno);
 13. Mustafa Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 14. Hakija Zajmović, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kanton;
 15. doc. dr. sci. Smajo Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kantona;
58 thoughts on “Početna
  Pingback: DuckCTR Solutions
  Pingback: onlinecasinogit.com/
  Pingback: bitcoincasinopik.com/
  Pingback: https://bekaCryptogambling.com/
  Pingback: casino games real money
  Pingback: play online on sports betting sites
  Pingback: blackjack games
  Pingback: play online roulette
  Pingback: slots online
  Pingback: https://businessseorev.com/
  Pingback: play Texas Holdem
  Pingback: where to play poker
  Pingback: betting in sports
  Pingback: online gambling sites
  Pingback: Sports Betting webSites
  Pingback: what is cbd oil
  Pingback: real money casino online
  Pingback: tuvcannabisoil.com/
  Pingback: payday loans real money
  Pingback: https://kamagravic.com/
  Pingback: https://installmentloanskov.com/
  Pingback: where to get cialis
  Pingback: https://vibmetptepi.com/
  Pingback: buy generic cialis 5mg
  Pingback: best price cialis
  Pingback: cialis generic cost
  Pingback: viagra over the counter europe
  Pingback: sildenafil nz buy
  Pingback: purchase viagra no prescription
  Pingback: onlypharmaciescom
  Pingback: cialis pay pal
  Pingback: online pharmacy viagra usa
  Pingback: viagra 25 mg
  Pingback: female viagra in india online purchase
  Pingback: female viagra prescription
  Pingback: cialis online canada ripoff
  Pingback: lilly tadalafil
  Pingback: cialis onlilne
  Pingback: buy tadalafil 20 mg
  Pingback: buy rybelsus
  Pingback: semaglutide qualify
  Pingback: rybelsus 3 mg tablet weight loss
  Pingback: how to open rybelsus bottle
  Pingback: wegovy and rybelsus
  Pingback: zithromax z-pak dosing
  Pingback: ciprofloxacin 500mg
  Pingback: antibiotic cephalexin
  Pingback: side effects of cephalexin in adults
  Pingback: what is cephalexin
  Pingback: what is cialis for
  Pingback: what is the cost of cialis
  Pingback: buy levitra web
  Pingback: levitra canada
  Pingback: escitalopram pharmacy
  Pingback: is neurontin and gabapentin the same thing
  Pingback: augmentin 5 or 7 days
  Pingback: prednisone vs prednisolone
  Pingback: lyrica dosage

Comments are closed.