page-istaknuta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH je organizovano na području Federacije BiH u deset kantonalnih i jedan federalni ogranak.

 • Kantonalne ogranke osnivaju sudije općinskih i kantonalnog suda na području jednog kantona.
 • Federalni ogranak osnivaju sudije federalnih sudova.

Ogranci Udruženja:

1. Federalni Ogranak (Vrhovni sud Federacije BiH)  

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Emir Neradin (VSFBiH)

2. Ogranak Unsko-sanskog kantona

 • Predsjednica Ogranka i član UO ispred Ogranka je sutkinja Rusmira Kudić (KS Bihać)

3. Ogranak Posavskog kantona

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Joko Radić (OS Orašje)

4. Ogranak Tuzlanskog kantona

 • Predsjednik Ogranka je sudija Alen Žabić (OS Tuzla)
 • Članica UO ispred Ogranka je sutkinja Vildana Helić (KS Tuzla)

5. Ogranak Zeničko-dobojskog kantona

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Avdija Avdić (OS Visoko)

6. Ogranak Bosansko-podrinjskog kantona

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Edin Bičo (KS Goražde)

7. Ogranak Srednjobosanskog kantona

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija dr. sci. Nedžad Baković (OS Kiseljak)

8. Ogranak Hercegovačko-neretvanskog kantona

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Elis Sultanić (KS Mostar)

9. Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona

 • Predsjednik Ogranka je sudija Martin Martinović (OS Ljubuški)
 • Članica UO ispred Ogranka je sutkinja dr. sc. Katica Artuković (KS Široki Brijeg)

10. Ogranak Sarajevskog kantona

 • Predsjednica Ogranka je sutkinja Mirsada Karahmetović (OS Sarajevo)
 • Član UO ispred Ogranka je sudija Denis Kurtović (OS Sarajevo)

11. Ogranak Kanton X (Livno)

 • Predsjednik Ogranka i član UO ispred Ogranka je sudija Aleksandar Kontić (OS Livno)