Novosti

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Obavještavamo Vas da će Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini održati jednodnevni skup udruženja sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije o ulozi i zadacima strukovnih udruženja sudija i tužilaca u osiguranju nezavisnosti i integriteta pravosuđa.

Kao dan održavanja skupa određen je četvrtak 18. maj 2023. godine.

Na skupu će učesnici strukovnih udruženja sudija i tužilaca iz sve tri zemlje razmijeniti iskustva o radu udruženja, o odnosu prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, prema vlastitom članstvu i prema medijima. Skup je prilika da se usporedi rad pojedinih udruženja i da se sagledaju mogućnosti za optimalniji odnos udruženje prema članstvu i članstva prema procesima u pravosuđu.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Poziv i dnevni red jednodnevni skup udruzenja strukovna 18.05.2023. god

Objavljeno 10.05.2023. godine

___________________________________________________________________

Poziv za treći skup ZKT „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u srijedu, 10.5.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati.

Na trećem skupu će se razgovarati sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti te drugim pozvanim akterima o potrebnim reformama u oblastima građanskog prava, izvršnog prava, stečajnog prava i upravnog prava, uključujući oblasti arbitraže, medijacije, sudske nagodbe i privrednog prava. Na skupu će biti razmotrena pitanja normativnog uređenja i načina funkcionisanja pomenutih oblasti prava s ciljem iniciranja potrebnih reformi i iznalaženja rješenja koja će osigurati veći stepen vladavine prava, pravne sigurnosti, ekonomskog razvoja te efikasnoj konzumaciji prava građana i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: ZKT Dijalog sa Zak i Izv vlasti o reformi pravosudja_Treca sesija_Poziv i Dnevni red 10.05.2023.

Objavljeno 03.05.2023. godine

____________________________________________________________________

Zaključci sa prvog skupa ZKT-a 05.04.2023.

U ime Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u prilogu Vam dostavljamo Zaključke sa prve sesije održane 5.4.2023. godine u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“.

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT ZAKLJUČCI SKUP 5.4.2023.

S poštovanjem,

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Slike sa skupa:

Objavljeno 27.04.2023. godine

______________________________________________________________________________

Poziv za drugi skup ZKT „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u ponedjeljak, 24.4.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati.

Na drugom skupu će biti razmotrena predložena rješenja za osnivanje Višeg suda BiH s aspekta njegove nadležnosti, načina izbora sudija i sjedišta i identificirana sporna mjesta koja mogu prouzročiti probleme u radu državnog pravosuđa. Referent na ovu temu će biti Hilmo Vučinić (Sudija suda BiH). Također razmotriti će se tema odluka ustavnih sudova u BiH. Te odluke su konačne i obavezujuće, a prema relevantnim odredbama važećih krivičnih zakona u BiH njihovo neizvršavanje se smatra krivičnim djelom. Iako se odluke ustavnih sudova u BiH općenito izvršavaju, postoji jedan broj trenutno neizvršenih odluka koji temeljno podriva jedan od najznačajnijih ustavnih principa – vladavinu prava. Na skupu će biti detaljno razmotreni odgovarajući aspekti ovog „fenomena“, uključujući pitanja krivično-pravne odgovornosti. Referent na ovu temu će biti Aleksandra Martinović (Predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH).

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Drugi skup ZKT Dijalog sa Zak i Izv vlasti o reformi pravosudja 24.04.2023

Objavljeno 18.04.2023. godine

_______________________________________________________________________________

Poziv prvi skup ZKT-a „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u srijedu, 5.4.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati. Na prvom skupu će se raspravljati o reformi krivičnog zakonodavstva i novom Zakonu o VSTV-u. Referenti skupa sudija Goran Nezirović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Munib Halilović (Federalno tužilaštvo FBiH), sudija Sedin Idrizović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Milanko Kajganić (Tužilaštvo BiH) i sudija Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH) senzibilizirati će učesnike za tematski okvir i diskusiju.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Poziv i agenda ZKT dijaloška rasprava o reformi pravosuđa 05.04.2023.

Objavljeno 24.03.2023. godine

_______________________________________________________________________________

Na ovom linku možete preuzeti Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini od 08.02.2023. godine povodom dopisa i saopštenja Udruženja sudija Republike Srpske.

Saopstenje ZKT 08.02.2023

Objavljeno 08.02.2023. godine

_____________________________________________________________________________

Na ovom linku možete preuzeti Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini povodom medijskih reakcija i natpisa na socijalnim mrežama o prvostepenoj presudi Suda BiH u predmetu „Zijad Mutap i drugi”: 

ZKT Saopštenje povodom prvostepene presude Suda BiH u predmetu Zijad Mutap i drugi

Objavljeno 28.11.2022. godine

______________________________________________________________________________

Aktivnosti ZKT u okviru XV Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH.

Četvrtog dana XV Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH, 20.10.2022. godine, u okviru panela “Etika”, biti će prezentovan rad autora Alene Kurspahić Nadarević, glavne disciplinske tužiteljice i Mirze H.Omerović, zamjenika glavnog disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Funkcionalna nezavisnost sudija i tužilaca u svjetlu disciplinske prakse VSTV-a BiH”.

Navedeni rad možete preuzeti na sljedećem linku: Rad HOmerovic Kurspahic Skup ZKT 20.10.2022.

Objavljeno 18.10.2022. godine

______________________________________________________________________________

Poziv na stručni skup 09.06.2022. godine o problemu sigurnosnih provjera sudija/tužilaca u BiH. Skup organizuje Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u okviru EU projekta „Jačanje pravnih stručnjaka 2021“.

Poziv možete preuzeti na ovom linku: Pozivnica ZKT Sigurnosne provjere sudija i tuzilaca 09.06.2022.

Na ovom linku možete preuzeti referate izlagača na skupu ZKT 09.06.2022.

Referat Damira Kontreca: Damir Kontrec – Sigurnosne provjere sudaca u RH

Referat  Mirze H. Omerovića: Mirza H. Omerovic – Sigurnosne provjere u sistemu provjere integriteta nosilaca pravosudnih funkcija

Na ovom linku možete pogledati video snimak sa stručnog skupa ZKT 09.06.2022:

Objavljeno 26.05.2022. godine

_______________________________________________________________________________

Objavljeno 16.05.2022. godine

Poštovani ovdje možete preuzeti poziv za skup ZKT 17.05.2022:

Poziv Skup ustavnost uspostavljanja VSTV RS 17.5.2022_Poziv

ZKT KLJUCNI NALAZI ANKETE APRIL 2022

Referat Ademovic skup ZKT 17.05.2022.

Na ovom linku možete pogledati video snimak sa stručnog skupa ZKT 17.05.2022:

_______________________________________________________________________________

Objavljeno 31.03.2022. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH 

ZKT pruža podršku nezavisnom, nepristrasnom, profesionalnom i odgovornom radu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, te povodom toga saopštenje za javnost možete preuzeti na ovom linku:  Saopstenje za javnost ZKT 31.3.2022.

______________________________________________________________________________

Objavljeno 21.01.2021. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH 

Na proširenom sastanku  ZKT je razmatralo važeći Pravilnikom o izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te povodom toga izdao saopštenje za javnost koji možete preuzeti na ovom linku: ZKT saopštenje pravilnik o izboru članova VSTV 19.01.2021.

______________________________________________________________________________

Objavljeno 28.11.2020. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (ZKT) je povodom najnovijeg audio-snimka je izdalo saopštenje za javnost u kojem se ističe zabrinutost za zaštitu integriteta pravosuđa i nosilaca pravosudnih funkcija. Saopštenje možete preuzeti na ovomo linku: ZKT-Saopstenje integritet pravosudja BiH

______________________________________________________________________________

Objavljeno 11.11.2020. godine

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH  je na radnom sastanku održanom 02. 11. 2020. godine analiziralo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (Nacrt Zakona) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine od 25.09.2020. godine. Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT zaključci povodom prijedloga Zakona o VSTV Sugestije i komentari

______________________________________________________________________________

Objavljeno 12.10.2020. godine

Ključne nalaze “Istraživanja percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja sudija i tužilaca u BiH i njihovog doprinosa u reformskim procesima” koje je provedeno u okviru projekta “Jačanje pravnih stručnjaka 2020” kojeg realizuje CJP uz finansijsku pomoć EU, možete preuzeti na ovom linku: KLJUCNI NALAZI PERCEPCIJE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA O FUNKCIONALNOSTI UDRUZENJA

______________________________________________________________________________

Objavljeno 12.10.2020. godine

Potpisivanje memoranduma o saradnji strukovnih udruženja na teritoriji BiH 12.10.2020. godine

Udruženje tužilaca FBiH, Udruženje sudija/sudaca FBiH, Udruženje sudija u BiH i Udruženje žena sudija u BiH su u Sarajevu 12. oktobra 2020. godine  potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji između udruženja
sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine. Ovim je okončan višemjesečni rad na uspostavljanju institucionalnog okvira koji osigurava jačanje i unapređenje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti tužilaca i sudija. Memorandum je izraz potrebe, da se članstvo postojećih udruženja aktivno i konstruktivnije angažira na definiranju i zaštiti integriteta i profesionalnog statusa nosioca pravosudnih funkcija.  Potpisivanjem je napravljen prvi korak prema snažnijem utjecaju sudija i tužilaca na reformske procese i na efikasno rješavanje problema koji se gomilaju u pravosuđu. Memorandumom je konstituirano Zajedničko koordinaciono tijelo koje će osigurati efikasniju i usklađeniju akciju i otkloniti slabosti koje donosi rasparčanost strukovnih udruženja.

Potpisivanju memoranduma je prethodilo predstavljanje rezultata ankete u kojoj su se sudije i tužioci izjasnili o prioritetima, slabostima i potrebama strukovnih udruženja. Učesnici su saglasni da pred udruženjima stoji
aktivan rad posebno u pogledu iniciranja analiza, preporuka i stavova, zatim rad na podizanju i zaštiti ugleda i dostojanstva, kao i promoviranje institucionalne i individualne odgovornosti sudija i tužilaca. Osnivanje
Zajedničkog koordinacionog tijela je prvi važan korak na ostvarivanju ovih ciljeva. Memorandum je otvoren za pristup i drugim udruženjima iz BiH.
Svečana ceremonija potpisivanja je dopunjena raspravom o unapređenju rada udruženja. Ona je obuhvatila mnogobrojne aspekte organizacione prirode kao otvorena pitanja oko saradnje i partnerstva sa upravnim,
zakonodavnim i regulatornim tijelima u BiH.
Pored potpisnika memoranduma, u raspravi su učestvovali tužilac Tužilaštva BiH, Džermin Pašić i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca RS-a, Stanko Nuić. Ispred Centra za javno pravo potpisivanju memoranduma je nazočio prof. dr. Edin Šarčević, a ekspert EU za pravosuđe sudija Kees van der Weide pozdravio je ovaj događaj kao iskorak u ispunjavanju preporuka iz Izvještaja eksperata o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini iz decembra 2019. godine, u kojem se ističe potreba za konstruktivnijom ulogom strukovnih udruženja sudija i tužilaca u procesu reforme pravosuđa.

Tekst potpisanog memoranduma možete vidjeti na ovom linku: Memorandum o saradnji udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini 12.10.2020.