Saopštenja

 

Sjednica UO USFBiH 01.12.2023.

Dana 01.12.2023. godine u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu u 13:00 sati je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja. Na sjednici je bila prusutna većina članova Upravnog odbora. Izvještaj i zaključci sa sjednice će ubrzo biti objavljeni na web stranici Udruženja te će biti dostavljena predsjednicima ogranaka da upoznaju članstvo Udruženja. Slijedeća sjednica UO je planirana […]

Sjednica UO USFBiH 26.10.2023.

Na ovom linku možete preuzeti izvješatj i zaključke sa sjednice Upravnog odbora od 26.10.2023. godine: Izvještaj sa sjednica UO USFBiH 26.10.2023 46-1-23 Objavljeno 07.11.2023. godine ________________________________________________________________ Dana 26.10.2023. godine na XVI Savjetovanju iz građanske oblasti u Hotelu Vučko na Jahorini u 17:30 sati je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja. Na sjednici je bila prusutna većina […]

Sjednica UO USFBiH 29.09.2023.

Na ovom linku možete preuzeti izvješatj i zaključke sa sjednice Upravnog odbora od 29.09.2023. godine: Izvještaj sa sjednica UO USFBiH 29.09.2023. 43-3-23  Objavljeno 16.10.2023. godine ________________________________________________________________ Dana 29.09.2023. godine u prostorijam Kantonalnog suda u Mostaru u 13:00 sati je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja. Na sjednici je bila prusutna većina članova UO. Izvještaj i zaključci […]

IN MEMORIAM, MIRSADA SPRŽO-HELIĆ

UDRUŽENJE SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA VELIKIM ŽALJENJEM OBAVIJEŠTAVA ČLANOVE I PRAVOSUDNU ZAJEDNICU DA JE DANA 09.10.2023. GODINE  PREMINULA MIRSADA SPRŽO-HELIĆ,  SUTKINJA OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU. IZRAŽAVAMO ISKRENO SAUČEŠĆE NJENOJ PORODICI, PRIJATELJIMA I KOLEKTIVU OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU.

Posjeta ograncima Udruženja (Ogranak Posavskog kantona i Ogranak Tuzlanskog kantona) 07.09.2023.

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 07.09.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Posavskog kantona te sa predstavnicima ogranka i članovima Udruženja ogranka održali radni sastanak u prostorijama Općinskog suda u Orašju sa početkom u 11:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Tuzlanskog kantona te je u prostorijama […]

Saopštenje za javnost 17.08.2023.

Na ovom linku možete preuzeti saopštenje za javnost Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH od 17.08.2023. godine. Saopštenje za javnost USFBiH 17.08.2023.

Posjeta ograncima Udruženja (Federani organak- VSFBiH i Ogranak Kantona Sarajevo) 17.07.2023.

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 17.07.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Federalni nivo – Vrhovni sud FBiH te sa predstavnicima ogranka održao radni sastanak u prostorijama Vrhovnog suda Federacije BiH sa početkom u 11:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Kantona Sarajevo te je u prostorijama […]

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) je od aprila/travanja do juna/lipnja 2023.godine, organizovalo seriju rasprava pod nazivom „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“. Dijalog je inspirisan dobijanjem kandidatskog statusa […]

Posjeta ograncima Udruženja (ZHK, Kanton X i USK) 26 i 27.06.2023

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 26.06.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Zapadno Hercegovačkog kantona te sa predstavnicima ogranka održao radni sastanak u prostorijama Kantonalnog suda u Širkom Brijegu sa početkom u 10:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Kantona X (Livno) te je u prostorijama Općisnkog […]

Skupština Udruženja 13.05.2023.

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je 13.05.2023. godine u Sarajevu Hotel “Holiday” održala Izbornu skupštinu i tom prilikom imenovani slijedeći organi udruženja:   Upravni odbor: Elis Sultanić, Predsjednik upravnog odbora – Predsjednik Udruženja; Ogranak Hercegovačko-neretvanskog kantona Ankica Čuljak, Zamjenik predsjednika Udruženja; Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona Emir Neradin, Član upravnog odbora; Ogranak Vrhovnog suda FBiH […]