page-istaknuta

 

 

Kontakt informacije:

UDRUŽENJE SUDIJA/SUDACA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Valtera Perića 15

71000 Sarajevo, BiH


Tel/fax: + 387 33 668 035
E-mail: usfbih@bih.net.ba

 

Kontakt osoba:
Denis Bilajac, sekretar Udruženja