Novosti

Neum 2019

Neum 2019

ZAKLJUČCI SA XVIII SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNO PRAVNE OBLASTI NEUM 2019. (09-12.06.2019. GODINE)

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: Zaključci savjetovanje Neum 2019. final 43-19

Objavljeno 05.07.2019. godine

______________________________________________________________________________

Okvirni dnevni red Neum 2019.

Na sastanku Organizacionog odbora savjetovanja Neum 2019 koji je održan 08.04.2019. godine je usvojen okvirni dnevni red savjetovanja.

Okvirni dnevni red možete preuzeti na ovom linku: Okvirni dnevni red XVIII Savjetovanje Neum 2019

Objavljeno 12.04.2019. godine

______________________________________________________________________________

Objavljeno 13.03.2019. godine

Želimo Vas obavijestiti da je na prvom sastanku Organizacionog odbora Neum 2019. određen termin održavanja XVIII krivičnopravnog Savjetovanja Neum 2019. Savjetovanje će se održati u terminu od 09-12. juna/lipnja. 2019.  godine.

Ovdje možete preuzeti pozivno pismo za Savjetovanje Neum 2018: Pozivno pisma za savjetovanje Neum 2019 FINAL

Formular za rezervaciju soba: Obrazac za rezervacije soba Neum 2019

______________________________________________________________________________

Objavljeno 25.01.2019. godine

Pozivno pismo za prijavu tema za savjetovanje Neum 2018. možete preuzeti na ovom linku: Neum 2019 prijava teme za savjetovanje final 09-19