page-istaknuta

 

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Čindrak Slavica
 2. Mustafa Šabić
 3. Enisa Bilajac
 4. Emir Neradin
 5. Dodik Božidarka
 6. Mirjana Dević
 7. Filipović Ljiljana
 8. Milorad Krkeljaš
 9. Danilović Edina
 10. Mrdović Fatima
 11. Sadović Amira
 12. Šain Danica
 13. Zlotrg Nidžara
 14. Omerčaušević Marijana
 15. Ajanović Amela
 16. Bajrović Aida
 17. Stanković – Čosović Vesna

Ukupno: 17                                                               Ažurirano: Oktobar 2020.

 

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1.  Alibabić Osman
 2. Arnautović Edina
 3. Cimirotić Muhamed
 4. Hergić Ernesa
 5. Ivanić Vlatka
 6. Kudić Rusmira
 7. Midžić Edita
 8. Nadarević Fata
 9. Pračić Ilvana
 10. Šahinović Gara

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1.   Bajrić Aladin
 2.   Dedić Esma
 3.   Dedić Zlatan
 4.   Džafić Senja
 5.   Kulenović Vasvija
 6.   Lipovača Jasmina
 7.   Ljiljak Srđan
 8.   Midžić Almer
 9.   Mizić – Gluhalić Nisveta
 10.   Muslić Dino
 11.   Nezirević Jasmina
 12.   Pračić Zinaida
 13.   Redžić Alma

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1. Kalinić Ilinčić Ivana  
 2. Kurbegović Nedim
 3.   Prole Saća
 4.   Selman Enes
 5.   Šulentić- Kananović Matilda
 6.   Trnjanin Šefika

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1.   Šarić Ekrem
 2.   Hasić Emir
 3.   Miljković Jasmina
 4.   Đerić – Cerović Dragana
 5.   Veladžić Edis
 6.   Alibašić Ismet

V/ Općinski sud u Cazinu

 1.   Hairlahović Mirsad
 2.   Vukalić Jasmina
 3.   Omanović Vildana
 4.   Seferagić Ekrem
 5.   Husić Erol

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1.   Komić Sead
 2.   Ezić Munevera
 3.   Rajlić Milan
 4.   Abdić Adis

Ukupno: 44                                                                  Ažurirano: Novembar 2020.

 

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1.   Anić Mario
 2.   Arnaut Unkas
 3.   Baškarad Ranka
 4.   Begović – Devović Jasmina
 5.   Čolaković Snježana
 6.   Halilović Nusret
 7.   Kapić Albisa
 8. Kokor Srečko
 9. Ljevaković Ramo
 10. Mađar – Ramljak Nedeljka
 11. Makivić Nina
 12. Pašić – Balić Indira
 13. Maličbegović Enes

II/ Općinski sud Visoko

 1. Avdić Avdija
 2. Bakić – Šolbić Šejla
 3. Bojić Jasminka
 4. Latinović Vesna
 5. Dervović Vildana
 6. Kučuković Edib
 7. Merdić Amira
 8. Mujagić Nina
 9. Mustafić Igbala
 10. Rovčanin Elbisa

III/ Općinski sud Kakanj

 1.   Hadžiomeragić Senad
 2.   Zaimović Eldar
 3.   Omanović Mirela
 4.   Šljuka Nedžad

IV/ Općinski sud Zenica

 1.   Bijedić Alma
 2. Brković Dženana
 3. Drino – Škandro Maja
 4.   Hadžiahmetović Nermina
 5.   Jerković Rankica
 6. Lukić Nura
 7. Mujkanović Edna
 8. Omanović Jasmina
 9. Popović Sanela
 10. Rojević Dunja
 11. Sinanović Amela
 12. Spahić Alma
 13. Šabić Smajo
 14. Vujica Vesna

V/ Općinski sud Zavidovići

 1.   Muhić Hava
 2.   Polić Zineta
 3.   Srganović Šahbaz
 4.   Kalabić Uzeir

VI/ Općinski sud Žepće

 1.   Dragičević Dragica
 2. Husaković Emina
 3.   Maličbegović Mirela
 4.   Sinanović Senad

VII/ Općinski sud Tešanj

 1.   Ajanović Besima
 2.   Popović Zdravko

Ukupno: 52                                                             Ažurirano: Oktobar 2020

OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1.   Zdenka Filipović
 2.   Emilija Zrnić
 3.   Dubravka Soče
 4.   Adila Pervan
 5.   Slavica Papac
 6.   Zlatko Tanović
 7.   Fatima Žujo
 8.   Marija Šimić

II/ Općinski sud Konjic

 1.   Brkan Senada
 2.   Muratbegović Amra
 3.   Anić Mile
 4.   Čilić Almina
 5.   Drmać Katarina
 6.   Pašić Jasminka
 7.   Sultanić Elis

III/ Općinski sud Mostar

 1.   Jogunović Šemsa
 2.   Krasić Dominik
 3.   Mahmutagić Tarik
 4.   Pehar Marica
 5.   Stajčić Biljana
 6.   Soldić Ivana
 7.   Škoro Ognjenka

IV/ Kantonalni sud Mostar

 1.   Mladen Jurišić
 2.   Nurko Pobrić
 3.   Azra Šunje
 4.   Jasmina Rajković

Ukupno: 26                                                           Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK KANTON X (Livno)

Kantonalni – Općinski sud Livno

 1. Badrov Oliver
 2. Begić Nedim
 3. Brnić Valentina
 4. Cvitanović Niko
 5. Čampara Dragan
 6. Jurič Ljiljana
 7. Kamber Nijaz
 8. Lemo Karmela
 9. Osmančaušević Midhat
 10. Parlain Frano
 11. Softić Mirsad
 12. Terzić Suzana
 13. Vidačak Ozrenka
 14. Vrdoljak Sofija
 15. Baković Martina
 16. Babić Jurica

Ukupno: 16                                                                   Ažurirano: Oktobar 2020

 

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1.   Anđić Jozo
 2.   Čolić Marija
 3.   Dženeta Pašalić

II/ Općinski sud Orašje

 1.   Darko Župarić
 2.   Momir Đošanović
 3.   Marko Lukač
 4.   Joko Radić
 5.   Kremena Marković
 6.   Ljubica Oršolić
 7.   Nadira Begović
 8.   Zoran Mikulić

Ukupno: 11                                                                  Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1.   Baraković Sabira
 2.   Delić Amela
 3.   Duraković Amela
 4.   Džanić Rozalija
 5.   Ferizbegović Amira
 6.   Hadžimehmedović Indira
 7.   Halilović Enisa
 8.   Helić Vildana
 9. Jusičić Samir
 10. Lekić Smiljana
 11. Lukanović Merima
 12. Razić Asja
 13. Sarajlić Jasna
 14. Škripić Aida
 15. Softić Paša
 16. Stanković Silva
 17. Sušić Mersida
 18. Kamberović Hadžiefendić Šejla
 19. Latifović Faruk
 20. Begović Tenzila

II/ Općinski sud Tuzla

 1.  Baraković Damir
 2.   Bašić Nevres
 3.   Bešić Čajić Asmira
 4.   Đug Tarik
 5.   Huskić Semira
 6. Junuzović Jasmin
 7. Jusupović Rukija
 8. Kalaba – Salčinović Bisera
 9. Kovač Muhamed
 10. Jukić Ružica
 11. Matičević Mirjana
 12. Mišić Saša
 13. Mott Bašić Ivana
 14. Mujčinović Alma
 15. Sinanović Armina
 16. Stevanović Ljiljana
 17. Tulumović Muhamed
 18. Velagić Edita
 19. Žabić Alen

III/ Općinski sud Kalesija

 1.   Avdić Munevera
 2.   Eminagić Derviša
 3.   Halilović Munevera

IV/ Općinski sud Gradačac

 1.   Bilajac Fahira
 2.   Ćošković Drago
 3.   Gradaščević Emina
 4.   Mustafić Senada
 5.   Subašić Jasminka

V/ Općinski sud Gračanica

 1.   Brkić Selma
 2.   Hamidović Sabina
 3.   Šerbečić Omer
 4.   Šerbčić Husejin

VI/ Općinski sud Banovići

 1.   Kukić Enver
 2.   Radovanović Kostić Jasminka
 3.  Šahinović Zlatko

VII/ Općinski sud Lukavac

 1.   Hajdarbegović Safet
 2.   Halilović Enes
 3.   Mujkić Fikret

VIII/ Općinski sud Živinice

 1.   Bubić Ibrahim
 2.  Delić Fikreta
 3.  Jovanović Mihaela
 4.  Jović Robert
 5.  Karić Asmir
 6.  Kuduzović – Tunjić Mirela
 7.  Kulić Mirjana
 8.  Tadić Lucija

IX/ Općinski sud Srebrenik

 1. Topčić Milada

Ukupno: 66                                                                     Ažurirano: Oktobar 2020.

 

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1.   Bjelović Miljana
 2.   Kuljuh Semija
 3.   Spahić Amer

II/ Općinski sud Goražde

 1.   Imamović Sead
 2.   Baltić Radija
 3.   Jokanović – Janjić Antonela
 4.   Lejla Ferhatović
 5.   Tanja Đajić
 6.   Jokanović – Janjić Antonela
 7.   Ristović Milka
 8.   Nisad Ahmetović

Ukupno: 10                                                                Ažuriranje: Oktobar 2020.

 

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1.   Jozak – Mađar Katica
 2.   Alma Islamović
 3.   Avdić Darmin
 4.   Grubešić Mirjana
 5.   Begović Senad
 6.   Stana Imamović
 7.   Suada Kahrić
 8. Ćosić Zuhdija
 9. Kelava Davor
 10. Krnjić Nijaz
 11. Porić Lazarela

II/ Općinski sud Travnik

 1.   Dujić Goran
 2.   Živković Miralem
 3.   Žabić Ivo
 4.   Sujoldžić Emira
 5.   Stojanka Kovačić
 6.   Vidović Zdenko
 7.   Amel Alibegović
 8.   Ulemić Azer
 9.   Piplica Dubravka
 10. Šabić Halida
 11. Bašagić Halisa
 12. Šabić Nijaz
 13. Aganović Ifeta
 14. Matišić Ivan
 15. Tahirović Jasmina
 16. Topić Josip
 17. Kadrić –Voloder Selma
 18. Belegić – Perčinlić Silva
 19. Burak Velida
 20. Cilenšek Davor
 21. Hajderović Fatima
 22. Maros Irena
 23. Mehić Adis
 24. Tikvina Dalibor

III/ Općinski sud Bugojno

 1.   Hadžibegović – Haračić Randžana
 2.   Ždralović Amira
 3.   Solomun Darko
 4.   Pilić Janja
 5.   Soldo Katica
 6.   Nurkić Lejla
 7.   Žuljko Safet
 8.   Ramić Samil
 9.   Gudelj Ivan

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1.   Banduka Božana
 2.   Orman – Šerbo Rasema
 3.   Vidović Dubravka
 4.   Stojanović Suzana
 5.   Baković Nedžad
 6.   Malenica Zdenka
 7.   Bakula Ivana

V/ Općinski sud Jajce

 1.   Aleksandar Trkulja
 2.   Alen Ribić

Ukupno: 53                                                                  Ažurirano: Oktobar 2020

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1. Bosiljka Rudeš
 2. Franjo Ravlija
 3. Gordana Pažin
 4. Katica Artuković
 5. Mile Zeljko

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1. Ankica Čuljak
 2. Lena Raspudić
 3. Miro Jurič
 4. Martin Martinović
 5. Filip Saravanja
 6. Haris Jakić

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1.   Galić Boris
 2.   Darijo Stanić
 3.   Kopilaš Ivanka
 4.   Koroušić Josipa
 5.   Marija Skoko
 6.   Marndić Radmila
 7.   Alen Džaferagić

Ukupno: 18                                                                      Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Abdagić Nives
 2. Akova Samra
 3. Begović Amina
 4. Brković – Mujagić Silvana
 5. Jaramaz – Dedić Sanja
 6. Jusić Esma
 7. Jusufbašić Haris
 8. Knežević Žana
 9. Kovač – Grabonjić Sanela
 10. Krajišnik Dubravka
 11. Kurtović – Sabijica Emina
 12. Mešković Zinaida
 13. Mahić Samardžić Amela
 14. Muhibić Amra
 15. Mujagić Vildana
 16. Potogija Jasenka
 17. Rondić Sanela
 18. Ružić Jasenko
 19. Salčinović – Kuljanin Aida
 20. Sejranić Admira
 21. Stojaković Gordana
 22. Šabanović Aida
 23. Tahirović Emina

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Alibašić Jasmina
 2. Aljičević Jasmina
 3. Arapović Tatjana
 4. Bahtović Aida
 5. Balić Amela
 6. Batotić Damir
 7. Bogdan-Krstović Anabela
 8. Branković Nedžmina
 9. Budimlić Mirna
 10. Cikotić – Selimović Aida
 11. Curović Tanja
 12. Čano – Sejfović Belma
 13. Čolaković Dunja
 14. Ćosić Nedim
 15. Duraković Sedina
 16. Durić Aida
 17. Đuričić Dušan
 18. Fajić – Poturović Vildana
 19. Frenjo Jasna
 20. Gorušanović – Butigan Sanela
 21. Granzov Svjetlana
 22. Hajder Čomor Mirela
 23. Hedžić – Hadžić Amra
 24. Hodžić Kenan
 25. Isaković Adi
 26. Jovanović Janja
 27. Jusufović – Kaknjašević Dijana
 28. Kršlak Edina
 29. Krželj Ivana
 30. Kulić Ivana
 31. Kurtović Denis
 32. Lokmić Adnan
 33. Ljuboje Sanja
 34. Ljuca Arijana
 35. Murtezić Melika
 36. Omanović Mahir
 37. Papović – Mujan Ajla
 38. Pejić – Šehić Maja
 39. Sakić Muris
 40. Sazdovski Jasmina
 41. Sijerčić Nermina
 42. Skoko Srđan
 43. Skrobo – Kadrić Amela
 44. Spržo Helić Mirsada
 45. Šabić Erdin
 46. Tabaković Naida
 47. Talirević Sanela
 48. Tufo Merdita
 49. Vojnović Mirela
 50. Vrbanjac Sanela
 51. Vučijak Sanja
 52. Vukajlović Dragan
 53. Zajmović Hakija
 54. Zorlak Elvis

Ukupno: 77                                                                   Ažurirano: Oktobar 2020.

 

* Molim sve članove ako imaju kakvih primjedbi na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da jave primjedbe na e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac