page-istaknuta

 

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Slavica Čindrak
 2. Mustafa Šabić
 3. Enisa Bilajac
 4. Emir Neradin
 5. Božidarka Dodik
 6. Mirjana Dević
 7. Ljiljana Filipović
 8. Milorad Krkeljaš
 9. Edina Danilović
 10. Fatima Mrdović
 11. Amira Sadović
 12. Jasmina Begić
 13. Nidžara Zlotrg
 14. Marijana Omerčaušević
 15. Zlata Džafić
 16. Aida Bajrović
 17. Vesna Čosović Stanković
 18. Jasmin Jahjaefendić
 19. Sanela Kovač Grbanjić

Ukupno: 19                                                               Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1. Dino Muslić
 2. Edina Arnautović
 3. Edita Midžić
 4. Ernesa Hergić
 5. Fata Nadarević
 6. Gara Šahinović
 7. Ilvana Pračić
 8. Muhamed Cimirotić
 9. Osman Alibabić
 10. Rusmira Kudić
 11. Vlatka Ivanić

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1. Adnan Begić
 2. Aladin Bajrić
 3. Alma Redžić
 4. Almer Midžić
 5. David Derajić
 6. Dijana Ostojić
 7. Esma Dedić
 8. Jasmina Lipovača
 9. Jasmina Nezirević
 10. Milijan Vasić
 11. Nisveta Mizić Gluhalić
 12. Senja Džafić
 13. Srđan Ljiljak
 14. Vasvija Kulenović
 15. Zinaida Pračić
 16. Zlatan Dedić

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1. Enes Selman
 2. Ivana Kalinić Ilinčić
 3. Matilda Šulentić Kananović
 4. Šefika Trnjanin
 5. Zerina Pašagić

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1. Dragana Ðerić Cerović
 2. Edis Veladžić
 3. Ekrem Šarić
 4. Emir Hasić
 5. Ismet Alibašić
 6. Jasmina Miljković

V/ Općinski sud u Cazinu

 1. Belma Nuhanović Kapić
 2. Damir Muminović
 3. Ekrem Seferagić
 4. Emir Komić
 5. Erol Husić
 6. Jasmina Vukalić
 7. Vildana Omanović

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1. Adis Abdić
 2. Milan Rajlić
 3. Munevera Ezić

Ukupno: 48                                                                  Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1. Albisa Kapić
 2. Indira Pašić Balić
 3. Jasmina Begović Devović
 4. Mario Anić
 5. Nedeljka Mađar Ramljak
 6. Nina Makivić
 7. Nusret Halilović
 8. Ramo Ljevaković
 9. Ranka Baškarad
 10. Snježana Čolaković
 11. Srečko Kokor

II/ Općinski sud Visoko

 1. Amira Merdić
 2. Avdija Avdić
 3. Edib Kučuković
 4. Elbisa Rovčanin
 5. Edvina Karalić
 6. Igbala Mustafić
 7. Jasminka Bojić
 8. Nina Mujagić
 9. Šejla Bakić Šolbić
 10. Vesna Latinović

III/ Općinski sud Kakanj

 1. Eldar Zaimović
 2. Mirela Omanović
 3. Nedžad Šljuka
 4. Senad Hadžiomeragić

IV/ Općinski sud Zenica

 1. Alma Bijedić
 2. Alma Spahić
 3. Amela Sinanović
 4. Belma Kokić
 5. Dunja Rojević
 6. Dženana Brković
 7. Edna Mujkanović
 8. Jasmina Omanović
 9. Nermina Hadžiahmetović
 10. Nura Lukić
 11. Rankica Jerković
 12. Sanela Popović
 13. Vesna Vujica

V/ Općinski sud Zavidovići

 1. Hava Muhić
 2. Šahbaz Srganović
 3. Uzeir Kalabić
 4. Zineta Polić

VI/ Općinski sud Žepće

 1. Dragica Dragičević
 2. Emina Husaković
 3. Mirela Maličbegović
 4. Senad Sinanović

VII/ Općinski sud Tešanj

 1. Besima Ajanović
 2. Zdravko Popović

Ukupno: 48                                                             Ažurirano: April 2022.

OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1. Dubravka Soče
 2. Emilija Zrnić
 3. Marija Šimić
 4. Slavica Papac
 5. Zdenka Filipović
 6. Zlatko Tanović

II/ Općinski sud Konjic

 1. Almina Čilić
 2. Amra Muratbegović
 3. Anić Mile
 4. Jasminka Pašić
 5. Senada Brkan

III/ Općinski sud Mostar

 1. Bajro Avdić
 2. Biljana Stajčić
 3. Dominik Krasić
 4. Ivana Soldić
 5. Marica Pehar
 6. Minja Belović
 7. Mirjana Kevo
 8. Nedim Kurbegović
 9. Ognjenka Škoro
 10. Sead Delalić
 11. Šemsa Jogunović
 12. Tarik Mahmutagić

IV/ Općinski sud Čitluk

 1. Anđela Ljubić Čović

V/ Kantonalni sud Mostar

 1. Azra Šunje
 2. Elis Sultanić
 3. Majna Lovrić
 4. Zoran Krtalić
 5. Zuhra Hodžić Seknić

Ukupno: 29                                                          Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK KANTON X (Livno)

I/ Kantonalni sud Livno

 1. Nedim Begić
 2. Ozrenka Vidačak
 3. Sofija Vrdovljak
 4. Željko Bosić

II/ Općinski sud Livno

 1. Aleksandar Kontić
 2. Dragan Čampara
 3. Frano Parlain
 4. Jurica Babić
 5. Karmela Lemo
 6. Martina Baković
 7. Midhat Osmančaušević
 8. Mirjana Stoisavljević-Petraković
 9. Mirsad Softić
 10. Niko Cvitanović
 11. Oliver Badrov
 12. Suzana Terzić
 13. Valentina Brnić

Ukupno: 17                                                                   Ažurirano: April 2022

 

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1. Dženeta Pašalić
 2. Jozo Anđić
 3. Marija Čolić

II/ Općinski sud Orašje

 1. Joko Radić
 2. Kremena Marković
 3. Ljubica Oršolić
 4. Marko Lukač
 5. Momir Đošanović
 6. Zoran Mikulić

Ukupno: 9                                                                  Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1. Aida Škripić
 2. Amela Delić
 3. Amira Ferizbegović
 4. Asja Razić
 5. Faruk Latifović
 6. Indira Hadžimehmedović
 7. Jasna Sarajlić
 8. Merima Lukanović
 9. Mersida Sušić
 10. Mihaela Jovanović
 11. Paša Softić
 12. Rozalija Džanić
 13. Sabira Baraković
 14. Samir Jusičić
 15. Silva Stanković
 16. Smiljana Lekić
 17. Šejla Kamberović Hadžiefendić
 18. Tenzila Begović
 19. Vildana Helić

II/ Općinski sud Tuzla

 1. Alen Žabić
 2. Alma Mujčinović
 3. Asmira Bešić Čajić
 4. Bisera Kalaba Salčinović
 5. Damir Baraković
 6. Edita Velagić
 7. Ivana Mott Bašić
 8. Jasmin Junuzović
 9. Mirjana Matičević
 10. Muhamed Kovač
 11. Muhamed Tulumović
 12. Nevres Bašić
 13. Rukija Jusupović
 14. Ružica Jukić
 15. Saša Mišić
 16. Semira Huskić

III/ Općinski sud Kalesija

 1. Derviša Eminagić
 2. Munevera Avdić
 3. Munevera Halilović

IV/ Općinski sud Gradačac

 1. Drago Ćošković
 2. Emin Gradaščević
 3. Fahira Bilajac

V/ Općinski sud Gračanica

 1. Husejin Šerbčić
 2. Omer Šerbečić
 3. Sabina Hamidović
 4. Selma Brkić

VI/ Općinski sud Banovići

 1. Enver Kukić
 2. Jasminka Radovanović Kostić
 3. Zlatko Šahinović

VII/ Općinski sud Lukavac

 1. Enes Halilović
 2. Fikret Mujkić
 3. Safet Hajdarbegović

VIII/ Općinski sud Živinice

 1. Asmir Karić
 2. Fikreta Delić
 3. Ibrahim Bubić
 4. Lucija Tadić
 5. Mirela Kuduzović Tunjić
 6. Mirjana Kulić
 7. Robert Jović

IX/ Općinski sud Srebrenik

 1. Alen Lukač
 2. Milada Topčić

Ukupno: 60                                                                     Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1. Edin Bičo
 2. Milijana Bjelović
 3. Radija Baltić
 4. Tanja Đajić

II/ Općinski sud Goražde

 1. Lejla Ferhatović
 2. Mladen Pejičić
 3. Muris Tatarin
 4. Nisad Ahmetović
 5. Radmila Đajić

Ukupno: 9                                                                Ažuriranje: Maj 2022.

 

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1. Alma Islamović
 2. Darmin Avdić
 3. Davor Kelava
 4. Katica Jozak Mađar
 5. Lazarela Porić
 6. Mirjana Grubešić
 7. Nijaz Krnjić
 8. Senad Begović
 9. Stana Imamović
 10. Suada Kahrić
 11. Zuhdija Ćosić

II/ Općinski sud Travnik

 1. Adis Mehić
 2. Amel Alibegović
 3. Azer Ulemić
 4. Dalibor Tikvina
 5. Davor Cilenšek
 6. Emira Sujoldžić
 7. Goran Dujić
 8. Halisa Bašagić
 9. Ifeta Aganović
 10. Irena Maros
 11. Ivan Matišić
 12. Ivo Žabić
 13. Jasmina Tahirović
 14. Josip Topić
 15. Miralem Živković
 16. Nijaz Šabić
 17. Selma Kadrić Voloder
 18. Silva Belegić Perčinlić
 19. Stojanka Kovačić
 20. Velida Burak
 21. Zdenko Vidović

III/ Općinski sud Bugojno

 1. Aldina Rebihić Topljak
 2. Amira Ždralović
 3. Darko Solomun
 4. Ivan Gudelj
 5. Janja Pilić
 6. Katica Soldo
 7. Lejla Nurkić
 8. Randžana Hadžibegović Haračić
 9. Safet Žuljko
 10. Samil Ramić

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1. Božana Banduka
 2. Dubravka Vidović
 3. Ivana Bakula
 4. Nedžad Baković
 5. Rasema Orman Šerbo
 6. Suzana Stojanović
 7. Zdenka Malenica

V/ Općinski sud Jajce

 1. Aleksandar Trkulja
 2. Alen Ribić

Ukupno: 51                                                                  Ažurirano: April 2022.

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1. Bosiljka Rudeš
 2. Franjo Ravlija
 3. Gordana Pažin
 4. Katica Artuković
 5. Mile Zeljko

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1. Ankica Čuljak
 2. Filip Šaravanja
 3. Haris Jakić
 4. Marin Vican
 5. Martin Martinović
 6. Miro Jurič

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1. Alen Džaferagić
 2. Boris Galić
 3. Darijo Stanić
 4. Ivanka Kopilaš
 5. Josipa Koroušić
 6. Marija Lovrić
 7. Radmila Mandić
 8. Snježana Parlain

Ukupno: 19                                                                      Ažurirano: Juni 2022.

 

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Admira Sejranić
 2. Aida Salčinović Kuljanin
 3. Aida Šabanović
 4. Amina Begović
 5. Amra Muhibić
 6. Anabela Bogdana Krtović
 7. Dubravka Krajišnik
 8. Emina Kurtović Sabijica
 9. Emina Tahirović
 10. Gordana Stojaković
 11. Haris Jusufbašić
 12. Jasenka Potogija
 13. Jasenko Ružić
 14. Melika Murtezić
 15. Nives Abdagić
 16. Samra Akova
 17. Sanela Rondić
 18. Sanja Jaramaz Dedić
 19. Silvana Brković Mujagić
 20. Smajo Šabić
 21. Vildana Mujagić
 22. Zinaida Mešković
 23. Žana Knežević

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Adi Isaković
 2. Adnan Lokmić
 3. Aida Bahtović
 4. Aida Cikotić Selimović
 5. Aida Durić
 6. Ajla Papović Mujan
 7. Ajna Avdispahić Đonko
 8. Amela Balić
 9. Amela Skrobo Kadrić
 10. Amra Begić
 11. Amra Hedžić Hadžić
 12. Amra Zećo Hodžić
 13. Ana Dragičević
 14. Anel Trumić
 15. Arijana Ljuca
 16. Belma Čano Sejfović
 17. Bojana Miralem
 18. Damir Batotić
 19. Denis Kurtović
 20. Dijana Jusufović Kaknjašević
 21. Dragan Mirjanić
 22. Dragan Vukajlović
 23. Dunja Čolaković
 24. Dušan Đuričić
 25. Edina Kršlak
 26. Elvis Zorlak
 27. Erdin Šabić
 28. Hakija Zajmović
 29. Ivana Krželj
 30. Ivana Kulić
 31. Janja Jovanović
 32. Jasmina Alibašić
 33. Jasmina Sazdovski
 34. Jasmina Skopljak
 35. Jasna Frenjo
 36. Jovana Vidić
 37. Kenan Hodžić
 38. Mahir Omanović
 39. Maja Pejić Šehić
 40. Melisa Bandić
 41. Merdita Tufo
 42. Milica Lučić
 43. Mirela Čajić Puljić
 44. Mirela Hajder Čomor
 45. Mirela Karović
 46. Mirela Vojnović
 47. Mirna Budimlić
 48. Mirsada Karahmetović
 49. Mirsada Spržo Helić
 50. Muris Sakić
 51. Naida Tabaković
 52. Nedim Ćosić
 53. Nedžmina Branković
 54. Nermina Sijerčić
 55. Predrag Skoko
 56. Sanela Gorušanović Butigan
 57. Sanela Talirević
 58. Sanela Vrbanjac
 59. Sanja Ljuboje
 60. Sedina Duraković
 61. Srđan Skoko
 62. Svjetlana Granzov
 63. Tanja Curović
 64. Tatjana Arapović
 65. Vildana Fajić Poturović

Ukupno: 88                                                                   Ažurirano: Juni 2022.

 

* Molim sve članove ako imaju primjedbe na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da jave primjedbe na

e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac