page-istaknuta

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Slavica Čindrak
 2. Mustafa Šabić
 3. Enisa Bilajac
 4. Emir Neradin
 5. Božidarka Dugonjić
 6. Ljiljana Filipović
 7. Milorad Krkeljaš
 8. Edina Danilović
 9. Fatima Mrdović
 10. Amira Sadović
 11. Jasmina Begić
 12. Marijana Omerčaušević
 13. Mirza Hukeljić
 14. Zlata Džafić
 15. Aida Bajrović
 16. Vesna Stanković Ćosović
 17. Jasmin Jahjaefendić
 18. Sanela Kovač Grbanjić
 19. Sanela Rondić
 20. Sanja Jaramaz Dedić

Ukupno: 20                                                           Ažurirano: Novembar 2023.

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1. Dino Muslić
 2. Edita Midžić Rekić
 3. Fata Nadarević
 4. Fikreta Hadžić
 5. Goran Majanović
 6. Jasmina Lipovača
 7. Muhamed Cimirotić
 8. Osman Alibabić
 9. Rusmira Kudić
 10. Vlatka Ivanić

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1. Adnan Begić
 2. Adnan Kapić
 3. Aladin Bajrić
 4. Alma Redžić
 5. Almer Midžić
 6. Dajana Baier Ćehić
 7. Danijel Jovanović
 8. Dantes Samardžić
 9. David Derajić
 10. Esma Dedić
 11. Milijan Vasić
 12. Nisveta Mizić Gluhalić
 13. Senja Džafić
 14. Srđan Ljiljak
 15. Vasvija Kulenović
 16. Zinaida Pračić
 17. Zlatan Dedić

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1. Ana Bajić Semiz
 2. Enes Selman
 3. Ivana Kalinić Ilinčić
 4. Šefika Trnjanin
 5. Zerina Pašagić

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1. Dragana Ðerić Cerović
 2. Edis Veladžić
 3. Ekrem Šarić
 4. Emir Hasić
 5. Ismet Alibašić
 6. Jasmina Miljković
 7. Haris Beganović

V/ Općinski sud u Cazinu

 1. Amela Hadžić Terzić
 2. Belma Nuhanović Kapić
 3. Damir Muminović
 4. Emir Komić
 5. Erol Husić
 6. Haris Hairlahović
 7. Jasmina Vukalić
 8. Jusuf Felić
 9. Vildana Omanović

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1. Adis Abdić
 2. Admir Hairlahović
 3. Emir Puškar
 4. Maida Berberović
 5. Marko Kecman
 6. Munevera Ezić

Ukupno: 54                                                                 Ažurirano: April 2024.

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1. Albisa Kapić 
 2. Indira Pašić Balić 
 3. Jasmina Begović Devović
 4. Mario Anić
 5. Nedeljka Mađar Ramljak
 6. Nina Makivić
 7. Nusret Halilović
 8. Ramo Ljevaković
 9. Ranka Baškarad
 10. Sanela Popović
 11. Snježana Čolaković
 12. Srečko Kokor

II/ Općinski sud Visoko

 1. Amir Bajrić
 2. Amira Merdić
 3. Avdija Avdić
 4. Edib Kučuković
 5. Edvina Karalić
 6. Hana Hajdo Ferhatović
 7. Igbala Mustafić
 8. Miroslav Savić
 9. Nina Mujagić
 10. Šejla Bakić Šolbić
 11. Vesna Latinović

III/ Općinski sud Kakanj

 1. Bojan Knežević
 2. Eldar Zaimović
 3. Erna Telalović Ćosić
 4. Jasmin Žiga

IV/ Općinski sud Zenica

 1. Alma Bijedić
 2. Alma Spahić
 3. Amela Sinanović
 4. Belma Kokić
 5. Dalibor Tikvina
 6. Dunja Rojević
 7. Dženana Brković
 8. Fatima Hajdarević
 9. Edna Mujkanović
 10. Jasmina Omanović
 11. Maja Drino Škandro
 12. Nura Lukić
 13. Rankica Jerković

V/ Općinski sud Zavidovići

 1. Hava Muhić
 2. Šahbaz Srganović
 3. Uzeir Kalabić
 4. Zineta Polić

VI/ Općinski sud Žepće

 1. Dragica Dragičević
 2. Mirela Maličbegović

VII/ Općinski sud Tešanj

 1. Besima Ajanović
 2. Irma Blambić
 3. Tatjana Đuričić
 4. Zdravko Popović

Ukupno: 50                                                            Ažurirano: Februar 2024.

OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1. Dubravka Soče
 2. Emilija Zrnić
 3. Marija Šimić
 4. Slavica Papac
 5. Zdenka Filipović
 6. Zlatko Tanović

II/ Općinski sud Konjic

 1. Almina Čilić
 2. Amra Muratbegović
 3. Anić Mile
 4. Emir Muratspahić
 5. Jasminka Pašić
 6. Katarina Drmać
 7. Senada Brkan

III/ Općinski sud Mostar

 1. Bajro Avdić
 2. Biljana Stajčić
 3. Dominik Krasić
 4. Ivana Soldić
 5. Marica Pehar
 6. Minja Belović
 7. Mirjana Kevo
 8. Nedim Kurbegović
 9. Ognjenka Škoro
 10. Sead Delalić
 11. Šemsa Jogunović
 12. Tarik Mahmutagić

IV/ Općinski sud Čitluk

 1. Anđela Ljubić Čović

V/ Kantonalni sud Mostar

 1. Azra Šunje
 2. Elis Sultanić
 3. Majna Lovrić
 4. Zoran Krtalić
 5. Zuhra Hodžić Seknić

Ukupno: 31                                                          Ažurirano: Novembar 2023.

OGRANAK KANTON X (Livno)

I/ Kantonalni sud Livno

 1. Nedim Begić
 2. Ozrenka Vidačak
 3. Sofija Vrdovljak
 4. Željko Bosić

II/ Općinski sud Livno

 1. Aleksandar Kontić
 2. Dragan Čampara
 3. Frano Parlain
 4. Jurica Babić
 5. Karmela Lemo
 6. Martina Baković
 7. Midhat Osmančaušević
 8. Mirjana Stoisavljević-Petraković
 9. Mirsad Softić
 10. Niko Cvitanović
 11. Oliver Badrov
 12. Suzana Terzić
 13. Valentina Brnić

Ukupno: 17                                                                   Ažurirano: April 2022

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1. Dženeta Pašalić
 2. Marija Čolić

II/ Općinski sud Orašje

 1. Hatidža Kadrić
 2. Joko Radić
 3. Kremena Marković
 4. Ljubica Oršolić
 5. Marko Lukač
 6. Momir Đošanović
 7. Zoran Mikulić

Ukupno: 9                                                                  Ažurirano: Maj 2023.

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1. Aida Škripić
 2. Amela Delić
 3. Amira Ferizbegović
 4. Asja Razić
 5. Faruk Latifović
 6. Indira Hadžimehmedović
 7. Jasna Sarajlić
 8. Merima Lukanović
 9. Mersida Sušić
 10. Paša Softić
 11. Sabira Baraković
 12. Safet Hajdarbegović
 13. Samir Jusičić
 14. Silva Stanković
 15. Smiljana Lekić
 16. Šejla Kamberović Hadžiefendić
 17. Tenzila Begović
 18. Vildana Helić

II/ Općinski sud Tuzla

 1. Alen Žabić
 2. Alma Mujčinović
 3. Alvira Selimović Halilčević
 4. Asmira Bešić Čajić
 5. Bisera Kalaba Salčinović
 6. Edita Velagić
 7. Ivana Mott Bašić
 8. Mirjana Matičević
 9. Muhamed Kovač
 10. Muhamed Tulumović
 11. Nevres Bašić
 12. Rukija Jusupović
 13. Ružica Jukić
 14. Sabina Hukić Sijerčić
 15. Saša Mišić
 16. Selma Omerović

III/ Općinski sud Kalesija

 1. Derviša Eminagić
 2. Munevera Avdić
 3. Munevera Halilović

IV/ Općinski sud Gradačac

 1. Drago Ćošković
 2. Emin Gradaščević
 3. Fahira Bilajac
 4. Mirsada Alibašić

V/ Općinski sud Gračanica

 1. Husejin Šerbčić
 2. Omer Šerbečić
 3. Sabina Hamidović
 4. Selma Brkić

VI/ Općinski sud Banovići

 1. Enver Kukić

VII/ Općinski sud Lukavac

 1. Azra Bojić
 2. Fikret Mujkić
 3. Miroslav Đulabić

VIII/ Općinski sud Živinice

 1. Asmir Karić
 2. Fikreta Delić
 3. Ibrahim Bubić
 4. Lucija Tadić
 5. Mersiha Alić
 6. Mirela Kuduzović Tunjić
 7. Mirjana Kulić

IX/ Općinski sud Srebrenik

 1. Alen Lukač
 2. Milada Topčić

Ukupno: 57                                                                     Ažurirano: Februrar 2024.

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1. Edin Bičo
 2. Milijana Bjelović
 3. Radija Baltić
 4. Tanja Đajić

II/ Općinski sud Goražde

 1. Ena Žunić Šapčanin
 2. Lejla Ferhatović
 3. Mladen Pejičić
 4. Muris Tatarin
 5. Nisad Ahmetović
 6. Radmila Đajić

Ukupno: 10                                                                Ažuriranje: Maj 2023.

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1. Alma Islamović
 2. Darmin Avdić
 3. Davor Kelava
 4. Katica Jozak Mađar
 5. Lazarela Porić
 6. Mirjana Grubešić
 7. Senad Begović
 8. Suada Kahrić
 9. Vesna Vujica

II/ Općinski sud Travnik

 1. Adis Mehić
 2. Amel Alibegović
 3. Boris Cvitanović
 4. Daniela Kos
 5. Davor Cilenšek
 6. Denis Martini
 7. Emira Sujoldžić
 8. Goran Dujić
 9. Halisa Bašagić
 10. Irena Maros
 11. Ivana Buković
 12. Ivo Žabić
 13. Jasmina Tahirović
 14. Josip Topić
 15. Miralem Živković
 16. Selma Kadrić Voloder
 17. Silva Belegić Perčinlić
 18. Stojanka Kovačić
 19. Velida Burak
 20. Zdenko Vidović

III/ Općinski sud Bugojno

 1. Aldina Rebihić Topljak
 2. Amira Ždralović
 3. Darko Solomun
 4. Ivan Gudelj
 5. Ivan Sokanović
 6. Katica Soldo
 7. Lejla Nurkić
 8. Marin Kajić
 9. Randžana Hadžibegović Haračić
 10. Safet Žuljko
 11. Samil Ramić
 12. Sonsijer Radivojević

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1. Dubravka Vidović
 2. Ivana Bakula
 3. Nedžad Baković
 4. Rasema Orman Šerbo
 5. Suzana Stojanović
 6. Zdenka Malenica

V/ Općinski sud Jajce

 1. Aleksandar Trkulja
 2. Alen Ribić
 3. Milena Dramac

Ukupno: 50                                                                  Ažurirano: Februar 2024.

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1. Bosiljka Rudeš
 2. Franjo Ravlija
 3. Gordana Pažin
 4. Katica Artuković

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1. Ankica Čuljak
 2. Filip Šaravanja
 3. Haris Jakić
 4. Jelena Gavran
 5. Marin Vican
 6. Martin Martinović

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1. Alen Džaferagić
 2. Boris Galić
 3. Darijo Stanić
 4. Ivanka Kopilaš
 5. Josipa Koroušić
 6. Marija Lovrić
 7. Radmila Mandić
 8. Snježana Parlain

Ukupno: 18                                                                      Ažurirano: Septembar 2023.

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Adi Isaković
 2. Adisa Zahiragić
 3. Admira Sejranić
 4. Aida Šabanović
 5. Ajna Avdispahić – Đonko
 6. Altijana Šeta
 7. Amina Begović
 8. Amra Muhibić
 9. Anabela Bogdana Krstović
 10. Dubravka Krajišnik
 11. Elma Zorabdić
 12. Emina Husaković
 13. Emina Kurtović Sabljica
 14. Emina Tahirović
 15. Haris Jusufbašić
 16. Jasenka Potogija
 17. Jasenko Ružić
 18. Jasmina Muratović
 19. Melika Murtezić
 20. Mirela Omanović
 21. Naida Tabaković
 22. Nedžad Šljuka
 23. Nives Abdagić
 24. Smajo Šabić
 25. Vesna Merdanović
 26. Zinaida Mešković
 27. Žana Knežević

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Adnan Lokmić
 2. Aida Aganović
 3. Aida Bahtović
 4. Aida Cikotić Selimović
 5. Aida Durić
 6. Ajla Papović Mujan
 7. Anja Laštro
 8. Aleksandra Kolašinac
 9. Aleksandra Vuleta
 10. Amela Mulić
 11. Amela Skrobo Kadrić
 12. Amra Hedžić Hadžić
 13. Amra Zećo Hodžić
 14. Ana Dragičević
 15. Anel Trumić
 16. Anida Saračević
 17. Arijana Ljuca
 18. Berina Feto Fočak
 19. Bojana Miralem
 20. Damir Batotić
 21. Denis Kurtović
 22. Diana Dočkal
 23. Dijana Jusufović Kaknjašević
 24. Dragan Mirjanić
 25. Dunja Čolaković
 26. Dženana Sipović
 27. Elvis Zorlak
 28. Erdin Šabić
 29. Ivana Krželj
 30. Ivana Šaraba
 31. Janja Jovanović
 32. Jasmina Alibašić
 33. Jasmina Aljičević
 34. Jasmina Sazdovski
 35. Jasmina Skopljak
 36. Jasna Frenjo
 37. Jovana Vidić
 38. Kanita Kukić
 39. Kenan Hodžić
 40. Mahir Omanović
 41. Maja Pejić Šehić
 42. Mehudin Duraković
 43. Melisa Bandić
 44. Merdita Tufo
 45. Milica Lučić
 46. Mirela Čajić Puljić
 47. Mirela Hajder Čomor
 48. Mirela Karović
 49. Mirna Budimlić
 50. Mirsada Karahmetović
 51. Muris Sakić
 52. Nedžmina Branković
 53. Nermina Hadžiomerović
 54. Nermina Sijerčić
 55. Predrag Skoko
 56. Sanela Gorušanović Butigan
 57. Sanela Talirević
 58. Sanela Vrbanjac
 59. Sedina Duraković
 60. Srđan Skoko
 61. Svjetlana Granzov
 62. Tatjana Arapović
 63. Vildana Fajić Poturović
 64. Zlatan Bilić

Ukupno: 90                                                                  Ažurirano: Maj 2024.

* Molim sve članove ako imaju primjedbe na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da primjedbe upute na e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac