page-istaknuta

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Slavica Čindrak
 2. Mustafa Šabić
 3. Enisa Bilajac
 4. Emir Neradin
 5. Božidarka Dugonjić
 6. Ljiljana Filipović
 7. Milorad Krkeljaš
 8. Edina Danilović
 9. Fatima Mrdović
 10. Amira Sadović
 11. Jasmina Begić
 12. Marijana Omerčaušević
 13. Mirza Hukeljić
 14. Zlata Džafić
 15. Aida Bajrović
 16. Vesna Stanković Ćosović
 17. Jasmin Jahjaefendić
 18. Sanela Kovač Grbanjić
 19. Sanela Rondić
 20. Sanja Jaramaz Dedić

Ukupno: 20                                                           Ažurirano: Novembar 2023.

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1. Dino Muslić
 2. Edita Midžić Rekić
 3. Fata Nadarević
 4. Fikreta Hadžić
 5. Goran Majanović
 6. Jasmina Lipovača
 7. Muhamed Cimirotić
 8. Osman Alibabić
 9. Rusmira Kudić
 10. Vlatka Ivanić

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1. Adnan Begić
 2. Adnan Kapić
 3. Aladin Bajrić
 4. Alma Redžić
 5. Almer Midžić
 6. Dajana Baier Ćehić
 7. Danijel Jovanović
 8. Dantes Samardžić
 9. David Derajić
 10. Esma Dedić
 11. Milijan Vasić
 12. Nisveta Mizić Gluhalić
 13. Senja Džafić
 14. Srđan Ljiljak
 15. Vasvija Kulenović
 16. Zinaida Pračić
 17. Zlatan Dedić

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1. Ana Bajić Semiz
 2. Enes Selman
 3. Ivana Kalinić Ilinčić
 4. Šefika Trnjanin
 5. Zerina Pašagić

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1. Dragana Ðerić Cerović
 2. Edis Veladžić
 3. Ekrem Šarić
 4. Emir Hasić
 5. Ismet Alibašić
 6. Jasmina Miljković
 7. Haris Beganović

V/ Općinski sud u Cazinu

 1. Amela Hadžić Terzić
 2. Belma Nuhanović Kapić
 3. Damir Muminović
 4. Emir Komić
 5. Erol Husić
 6. Haris Hairlahović
 7. Jasmina Vukalić
 8. Jusuf Felić
 9. Vildana Omanović

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1. Adis Abdić
 2. Admir Hairlahović
 3. Emir Puškar
 4. Maida Berberović
 5. Munevera Ezić

Ukupno: 53                                                                 Ažurirano: Oktobar 2023.

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1. Albisa Kapić 
 2. Indira Pašić Balić 
 3. Jasmina Begović Devović
 4. Mario Anić
 5. Nedeljka Mađar Ramljak
 6. Nina Makivić
 7. Nusret Halilović
 8. Ramo Ljevaković
 9. Ranka Baškarad
 10. Sanela Popović
 11. Snježana Čolaković
 12. Srečko Kokor

II/ Općinski sud Visoko

 1. Amira Merdić
 2. Avdija Avdić
 3. Edib Kučuković
 4. Elbisa Rovčanin
 5. Edvina Karalić
 6. Hana Hajdo Ferhatović
 7. Igbala Mustafić
 8. Miroslav Savić
 9. Nina Mujagić
 10. Šejla Bakić Šolbić
 11. Vesna Latinović

III/ Općinski sud Kakanj

 1. Eldar Zaimović
 2. Erna Telalović Ćosić
 3. Jasmin Žiga

IV/ Općinski sud Zenica

 1. Alma Bijedić
 2. Alma Spahić
 3. Amela Sinanović
 4. Belma Kokić
 5. Dunja Rojević
 6. Dženana Brković
 7. Fatima Hajdarević
 8. Edna Mujkanović
 9. Jasmina Omanović
 10. Maja Drino Škandro
 11. Nura Lukić
 12. Rankica Jerković

V/ Općinski sud Zavidovići

 1. Hava Muhić
 2. Šahbaz Srganović
 3. Uzeir Kalabić
 4. Zineta Polić

VI/ Općinski sud Žepće

 1. Dragica Dragičević
 2. Mirela Maličbegović
 3. Senad Sinanović

VII/ Općinski sud Tešanj

 1. Besima Ajanović
 2. Zdravko Popović

Ukupno: 48                                                             Ažurirano: Novembar 2023.

OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1. Dubravka Soče
 2. Emilija Zrnić
 3. Marija Šimić
 4. Slavica Papac
 5. Zdenka Filipović
 6. Zlatko Tanović

II/ Općinski sud Konjic

 1. Almina Čilić
 2. Amra Muratbegović
 3. Anić Mile
 4. Emir Muratspahić
 5. Jasminka Pašić
 6. Katarina Drmać
 7. Senada Brkan

III/ Općinski sud Mostar

 1. Bajro Avdić
 2. Biljana Stajčić
 3. Dominik Krasić
 4. Ivana Soldić
 5. Marica Pehar
 6. Minja Belović
 7. Mirjana Kevo
 8. Nedim Kurbegović
 9. Ognjenka Škoro
 10. Sead Delalić
 11. Šemsa Jogunović
 12. Tarik Mahmutagić

IV/ Općinski sud Čitluk

 1. Anđela Ljubić Čović

V/ Kantonalni sud Mostar

 1. Azra Šunje
 2. Elis Sultanić
 3. Majna Lovrić
 4. Zoran Krtalić
 5. Zuhra Hodžić Seknić

Ukupno: 31                                                          Ažurirano: Novembar 2023.

OGRANAK KANTON X (Livno)

I/ Kantonalni sud Livno

 1. Nedim Begić
 2. Ozrenka Vidačak
 3. Sofija Vrdovljak
 4. Željko Bosić

II/ Općinski sud Livno

 1. Aleksandar Kontić
 2. Dragan Čampara
 3. Frano Parlain
 4. Jurica Babić
 5. Karmela Lemo
 6. Martina Baković
 7. Midhat Osmančaušević
 8. Mirjana Stoisavljević-Petraković
 9. Mirsad Softić
 10. Niko Cvitanović
 11. Oliver Badrov
 12. Suzana Terzić
 13. Valentina Brnić

Ukupno: 17                                                                   Ažurirano: April 2022

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1. Dženeta Pašalić
 2. Marija Čolić

II/ Općinski sud Orašje

 1. Hatidža Kadrić
 2. Joko Radić
 3. Kremena Marković
 4. Ljubica Oršolić
 5. Marko Lukač
 6. Momir Đošanović
 7. Zoran Mikulić

Ukupno: 9                                                                  Ažurirano: Maj 2023.

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1. Aida Škripić
 2. Amela Delić
 3. Amira Ferizbegović
 4. Asja Razić
 5. Faruk Latifović
 6. Indira Hadžimehmedović
 7. Jasna Sarajlić
 8. Merima Lukanović
 9. Mersida Sušić
 10. Paša Softić
 11. Sabira Baraković
 12. Safet Hajdarbegović
 13. Samir Jusičić
 14. Silva Stanković
 15. Smiljana Lekić
 16. Šejla Kamberović Hadžiefendić
 17. Tenzila Begović
 18. Vildana Helić

II/ Općinski sud Tuzla

 1. Alen Žabić
 2. Alma Mujčinović
 3. Alvira Selimović Halilčević
 4. Asmira Bešić Čajić
 5. Bisera Kalaba Salčinović
 6. Edita Velagić
 7. Ivana Mott Bašić
 8. Mirjana Matičević
 9. Muhamed Kovač
 10. Muhamed Tulumović
 11. Nevres Bašić
 12. Rukija Jusupović
 13. Ružica Jukić
 14. Sabina Hukić Sijerčić
 15. Saša Mišić
 16. Selma Omerović

III/ Općinski sud Kalesija

 1. Derviša Eminagić
 2. Munevera Avdić
 3. Munevera Halilović

IV/ Općinski sud Gradačac

 1. Drago Ćošković
 2. Emin Gradaščević
 3. Fahira Bilajac

V/ Općinski sud Gračanica

 1. Husejin Šerbčić
 2. Omer Šerbečić
 3. Sabina Hamidović
 4. Selma Brkić

VI/ Općinski sud Banovići

 1. Enver Kukić
 2. Zlatko Šahinović

VII/ Općinski sud Lukavac

 1. Azra Bojić
 2. Fikret Mujkić
 3. Miroslav Đulabić

VIII/ Općinski sud Živinice

 1. Asmir Karić
 2. Fikreta Delić
 3. Ibrahim Bubić
 4. Lucija Tadić
 5. Mersiha Alić
 6. Mirela Kuduzović Tunjić
 7. Mirjana Kulić

IX/ Općinski sud Srebrenik

 1. Alen Lukač
 2. Milada Topčić

Ukupno: 57                                                                     Ažurirano: Juli 2023.

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1. Edin Bičo
 2. Milijana Bjelović
 3. Radija Baltić
 4. Tanja Đajić

II/ Općinski sud Goražde

 1. Ena Žunić Šapčanin
 2. Lejla Ferhatović
 3. Mladen Pejičić
 4. Muris Tatarin
 5. Nisad Ahmetović
 6. Radmila Đajić

Ukupno: 10                                                                Ažuriranje: Maj 2023.

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1. Alma Islamović
 2. Darmin Avdić
 3. Davor Kelava
 4. Katica Jozak Mađar
 5. Lazarela Porić
 6. Mirjana Grubešić
 7. Senad Begović
 8. Suada Kahrić
 9. Vesna Vujica

II/ Općinski sud Travnik

 1. Adis Mehić
 2. Amel Alibegović
 3. Boris Cvitanović
 4. Dalibor Tikvina
 5. Daniela Kos
 6. Davor Cilenšek
 7. Emira Sujoldžić
 8. Goran Dujić
 9. Halisa Bašagić
 10. Irena Maros
 11. Ivo Žabić
 12. Jasmina Tahirović
 13. Josip Topić
 14. Miralem Živković
 15. Selma Kadrić Voloder
 16. Silva Belegić Perčinlić
 17. Stojanka Kovačić
 18. Velida Burak
 19. Zdenko Vidović

III/ Općinski sud Bugojno

 1. Aldina Rebihić Topljak
 2. Amira Ždralović
 3. Darko Solomun
 4. Ivan Gudelj
 5. Katica Soldo
 6. Lejla Nurkić
 7. Marin Kajić
 8. Randžana Hadžibegović Haračić
 9. Safet Žuljko
 10. Samil Ramić
 11. Sonsijer Radivojević

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1. Božana Banduka
 2. Dubravka Vidović
 3. Ivana Bakula
 4. Nedžad Baković
 5. Rasema Orman Šerbo
 6. Suzana Stojanović
 7. Zdenka Malenica

V/ Općinski sud Jajce

 1. Aleksandar Trkulja
 2. Alen Ribić
 3. Milena Dramac

Ukupno: 49                                                                  Ažurirano: Septembar 2023.

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1. Bosiljka Rudeš
 2. Franjo Ravlija
 3. Gordana Pažin
 4. Katica Artuković

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1. Ankica Čuljak
 2. Filip Šaravanja
 3. Haris Jakić
 4. Jelena Gavran
 5. Marin Vican
 6. Martin Martinović

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1. Alen Džaferagić
 2. Boris Galić
 3. Darijo Stanić
 4. Ivanka Kopilaš
 5. Josipa Koroušić
 6. Marija Lovrić
 7. Radmila Mandić
 8. Snježana Parlain

Ukupno: 18                                                                      Ažurirano: Septembar 2023.

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Adi Isaković
 2. Adisa Zahiragić
 3. Admira Sejranić
 4. Aida Šabanović
 5. Ajna Avdispahić – Đonko
 6. Altijana Šeta
 7. Amina Begović
 8. Amra Muhibić
 9. Anabela Bogdana Krstović
 10. Dubravka Krajišnik
 11. Edina Kršlak
 12. Elma Zorabdić
 13. Emina Husaković
 14. Emina Kurtović Sabljica
 15. Emina Tahirović
 16. Haris Jusufbašić
 17. Jasenka Potogija
 18. Jasenko Ružić
 19. Jasmina Muratović
 20. Melika Murtezić
 21. Naida Tabaković
 22. Nedžad Šljuka
 23. Nives Abdagić
 24. Smajo Šabić
 25. Vesna Merdanović
 26. Zinaida Mešković
 27. Žana Knežević

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Adnan Lokmić
 2. Aida Aganović
 3. Aida Bahtović
 4. Aida Cikotić Selimović
 5. Aida Durić
 6. Ajla Papović Mujan
 7. Anja Laštro
 8. Aleksandra Kolašinac
 9. Aleksandra Vuleta
 10. Amela Mulić
 11. Amela Skrobo Kadrić
 12. Amra Hedžić Hadžić
 13. Amra Zećo Hodžić
 14. Ana Dragičević
 15. Anel Trumić
 16. Anida Saračević
 17. Arijana Ljuca
 18. Berina Feto Fočak
 19. Bojana Miralem
 20. Damir Batotić
 21. Denis Kurtović
 22. Dijana Jusufović Kaknjašević
 23. Dragan Mirjanić
 24. Dunja Čolaković
 25. Elvis Zorlak
 26. Erdin Šabić
 27. Hakija Zajmović
 28. Ivana Krželj
 29. Janja Jovanović
 30. Jasmina Alibašić
 31. Jasmina Aljičević
 32. Jasmina Sazdovski
 33. Jasmina Skopljak
 34. Jasna Frenjo
 35. Jovana Vidić
 36. Kanita Kukić
 37. Kenan Hodžić
 38. Mahir Omanović
 39. Maja Pejić Šehić
 40. Mehudin Duraković
 41. Melisa Bandić
 42. Merdita Tufo
 43. Milica Lučić
 44. Mirela Čajić Puljić
 45. Mirela Hajder Čomor
 46. Mirela Karović
 47. Mirna Budimlić
 48. Mirsada Karahmetović
 49. Muris Sakić
 50. Nedžmina Branković
 51. Nermina Hadžiomerović
 52. Nermina Sijerčić
 53. Predrag Skoko
 54. Sanela Gorušanović Butigan
 55. Sanela Talirević
 56. Sanela Vrbanjac
 57. Sedina Duraković
 58. Srđan Skoko
 59. Svjetlana Granzov
 60. Tatjana Arapović
 61. Vildana Fajić Poturović

Ukupno: 88                                                                   Ažurirano: Novembar 2023.

* Molim sve članove ako imaju primjedbe na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da primjedbe upute na e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac