Novosti

Izborna skupština Udruženja sudija/sudaca u FBiH 12.10.2019.

Izborna skupština Udruženja sudija/sudaca u FBiH 12.10.2019.

Objavljeno 14.10.2019. godine
 
Zapisnik sa Izborne skupštine Udruženja 12.10.2019. godine možete preuzeti na ovom linku: Zapisnik izborna skupština USFBiH 12.10.2019 final. 55-19
 
Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je 12.10.2019. godine održalo Izbornu skupštinu i tom prilikom izabralo:
 
Predsjedništvo:

Hakija Zajmović Predsjednik Ogranak Sarajevski kanton
Slavica Čindrak Potpredsjednik Ogranak Vrhovni sud FBiH
Katica Artuković Potpredsjednik Ogranak Zapadno-hercegovački kanton
Azra Šunje Ogranak Hercegovačko-neretvanskog kantona
Nedim Begić Ogranak Kanton 10
Muhamed Tulumović Ogranak Tuzlanski kanton
Dino Muslić Ogranak Unsko-sanski kanton
Ankica Čuljak Ogranak Zapadno-hercegovački kanton
Vildana Helić Ogranak Tuzlanski kanton
Antonela Janjić – Jokanović Ogranak Bosansko-podrinski kanton
Jozo Anđić Ogranak Posavskog kantona
Božana Banduka Ogranak Srednjobosanskog kantona
Smajo Šabić Ogranak Zeničko-dobojski kanton
Mustafa Šabić Ogranak Vrhovni sud FBiH
Darmin Avdić Ogranak Srednjobosanski kanton
Nadzorni odbor:

Mirjana Dević Ogranak Vrhovni sud FBiH
Lena Raspudić Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona
Zuhdija Čosić Ogranak Srednjebosanskog kanton
Sud časti:

Joko Radić Ogranak Posavski kanton
Srđan Ljiljak Ogranak Unsko-sanski kanton
Fatima Mrdović Ogranak Vrhovni sud FBiH
Merima Lukanović Ogranak Tuzlanski kanton
Alen Džaferagić Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona
Amela Sinanović Ogranak Zeničko-dobojski kantona
Lazarela Porić Ogranak Srednjo-bosanski kanton
Elis Sultanić Ogranak Hercegovačko-neretvanski kanton
Nives Avdagić Ogranak Sarajevski kanton
______________________________________________________________________________
Objavljeno 18.09.2019. godine

Želimo Vas obavijestiti da će Deseta izborna skupština Udruženja biti održana, 12.10.2019. godine u Sarajevu hotel “Holiday”

sa slijedećim dnevnim redom: Dnevni red izborna skupština 12.10.2019.