Nekategorisano

Časopis Pravo i pravda

Časopis Pravo i pravda

Časopis Pravo i pravda koje izdaje Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine kontinuirano izlazi od 2002 godine. 

Časopis predstavlja koristan izvor saznanja o aktuelnim pitanjima pravne misli i pravnoj praksi u Bosni i Hercegovini pa i šire. Također u časopisu se objavljuju sve teme i članci na te teme koje su bile u programu rada godišnjeg savjetovanju iz krivičnopravne oblasti koji se tradicionalno održava u prvoj polovini mjeseca juna u Neumu.

Časopis je otvoren za objavu članaka za sve članove Udruženja, nosioce pravosudnih funkcija u BiH, članove akademske zajednice i druge pravne eksperte.