page-istaknuta

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2022. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2022 final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2021. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2021 final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2020. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2020 final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2019. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2019 final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2018. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2018. final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2017. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2017. final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2016. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2016. final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2015. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2015. 01-16 final verzija

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2014. godinu

Preuzeti dokument: 

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2013. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2013. 01-14

__________________________________________________________________________________