page-istaknuta

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2016. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2016. final

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2015. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2015. 01-16 final verzija

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2014. godinu

Preuzeti dokument: 

__________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2013. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2013. 01-14

__________________________________________________________________________________