Novosti

Sastanak sa Predsjedništvom VSTV-a 23.01.2024.

Sastanak sa Predsjedništvom VSTV-a 23.01.2024.

Rukovodstvo Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH u sastavu predsjednik Udruženja Elis Sultanić, zamjenica predsjednika Ankica Čuljak i sekretar Udruženja Denis Bilajac su dana 23.01.2024. godine u prostorijama VSTV-a održalo sastanak sa Predsjedništvom VSTV-a BiH u sastavu predsjednik Halil Lagumdžija, potpredsjednice Sanela Gorušanović Butigan i Aleksandra Obradović i stalni član VSTV-a BiH Sanin Bogunić.

Predstavnici Udruženja su, iniciranjem ovog sastanka, željeli unaprijediti komunikaciju i saradnju i razviti partnerski odnos sa VSTV-om BiH u rješavanju izazova koji se nalaze pred sudačkom profesijom te uzeti učešća u mogućim zajedničkim projektima.

Zaključak je da postoji dobar odnos VSTV-a sa strukovnim udruženjima koji će se nastojati još više poboljšati kako bi zajedničkim kapacitetima gradili i unaprijedlili pravosudni sistem u BiH.

Na sastanku se razgovaralo i o pravilnicima o orijentacionim mjerilima i ocjenjivanju sudija, kao i o učešću VSTV-a BiH na XXII godišnjem savjetovanju iz Krivične oblasti koji će se održati od 05. do 08. juna. 2024. godine u Neumu.

Objavljeno: 23.01.2024. godine