Novosti

Posjeta ograncima Udruženja (ZHK, Kanton X i USK) 26 i 27.06.2023

Posjeta ograncima Udruženja (ZHK, Kanton X i USK) 26 i 27.06.2023

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 26.06.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Zapadno Hercegovačkog kantona te sa predstavnicima ogranka održao radni sastanak u prostorijama Kantonalnog suda u Širkom Brijegu sa početkom u 10:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Kantona X (Livno) te je u prostorijama Općisnkog suda u Livnu u 14:00 sati održao radni sastanak sa predstavnicima ogranka Kantona X Livno. Dana 27.06.2023. godine je održan radni sasatanak sa predstavnicima ogranka Unsko-sanskog kantona. Sastanak je održan u prostorijama KS u Bihaću sa početkom u 09:00 sati.

Na sastancima je raspravljano o svim aktuelnim temama i problemima koji imaju sudije u ovim ogracima, a najviše govora je bilo o orjenatacionim mjerilima (normi) sudija, ocjenjivanju sudija, saradnjom sa VSTV-om, problemima rada ogranaka, animiranje članstva i drugim temama. Također u fokusu su bili budući planovi i aktivnosti udruženja kako bih se poboljšao rad udruženja, ogranaka i cjelokupnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Udruženja će u narednom periodu posjetiti i ostale ogranke Udruženja sudija FBiH i sa njihovim predstavnicima održati radne sastanke.

Objavljeno 29.06.2023.