Novosti

Posjeta ograncima Udruženja (Federani organak- VSFBiH i Ogranak Kantona Sarajevo) 17.07.2023.

Posjeta ograncima Udruženja (Federani organak- VSFBiH i Ogranak Kantona Sarajevo) 17.07.2023.

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 17.07.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Federalni nivo – Vrhovni sud FBiH te sa predstavnicima ogranka održao radni sastanak u prostorijama Vrhovnog suda Federacije BiH sa početkom u 11:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Kantona Sarajevo te je u prostorijama Općisnkog suda u Sarajevu u 14:30 sati održao radni sastanak sa predstavnicima ogranka kantona Sarajevo.

Na sastancima je raspravljano o svim aktuelnim temama i problemima koji imaju sudije u ovim ogracima, a najviše govora je bilo o orjenatacionim mjerilima (normi) sudija, ocjenjivanju sudija, saradnjom sa VSTV-om, problemima rada ogranaka, animiranje članstva i drugim temama. Također u fokusu su bili budući planovi i aktivnosti udruženja kako bih se poboljšao rad udruženja, ogranaka i cjelokupnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Udruženja će u narednom periodu posjetiti i ostale ogranke Udruženja sudija FBiH i sa njihovim predstavnicima održati radne sastanke.

Objavljeno 18.07.2023.