Novosti

Anketa ZKT

Anketa ZKT

Anketa je dostupna ovdje: https://www.surveymonkey.com/r/WGGXN5N

Poštovani,

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (Udruženje sudija/sudaca u FBiH, Udruženje tužilaca/tužitelja u FBiH, Udruženje žena sudija u BiH, Udruženje sudija u BiH), uz podršku projekta “Jačanje pravničke strukovne zajednice 2021” (Strengthening Legal Professionals 2021), koji finansira Evropska unija, iniciralo je zajedničke aktivnosti za podizanje saradnje i koordinacije među udruženjima sudija i tužilaca, te jačanja njihove uloge u ispunjavanju statutarnih ciljeva. One uključuju i unaprijeđenje doprinosa u reformskim procesima i jačanje sopstvenih internih kapaciteta.

Jedna od aktivnosti uključuje provođenje ankete među nosiocima pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja i njihovom doprinosu u reformskim procesima. Cilj je da se da prilika svim nosiocima pravosudnih funkcija (onih koji su članovi udruženja kao i onih koji nisu) da izraze svoje mišljenje i daju konstruktivne prijedloge za unaprijeđenje rada. Rezultati ovog istraživanja će biti dostavljeni svim učesnicima ankete i poslužiće udruženjima u identifikaciji i određivanju prioriteta u budućim aktivnostima.

Zato Vas molimo da svojim aktivnim učešćem date svoj doprinos planiranom unaprijeđenju rada strukovnih udruženja sudija i tužilaca u BiH. Molimo Vas da pažljivo pročitate sva pitanja i da za svako pitanje označite odgovor. Za popunjavanje ankete vam je potrebno između 15-20 minuta.

Anketa će se provesti u periodu između 8-22. aprila, koristeći online platformu “Survey Monkey”.

Napominjemo da je učešće u anketi potpuno dobrovoljno i anonimno. Nigdje se u anketi ne traže podaci koji bi mogli upućivati na identitet ispitanika. Osim toga podaci dobijeni u ovoj anketi će se analizirati samo grupno i nikako individualno.

Anketa je dostupna ovdje: https://www.surveymonkey.com/r/WGGXN5N

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji.