Novosti

Skupština Udruženja 13.05.2023.

Skupština Udruženja 13.05.2023.

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je 13.05.2023. godine u Sarajevu Hotel “Holiday” održala Izbornu skupštinu i tom prilikom imenovani slijedeći organi udruženja:
 
Upravni odbor:
 1. Elis Sultanić, Predsjednik upravnog odbora – Predsjednik Udruženja; Ogranak Hercegovačko-neretvanskog kantona
 2. Ankica Čuljak, Zamjenik predsjednika Udruženja; Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona
 3. Emir Neradin, Član upravnog odbora; Ogranak Vrhovnog suda FBiH – Federalni nivo
 4. Rusmira Kudić, Član upravnog odbora; Ogranak Unsko-sanskog kantona
 5. Joko Radić, Član upravnog odbora; Ogranak Posavskog kantona
 6. Vildana Helić, Član upravnog odbora; Ogranak Tuzlanskog kantona
 7. Avdija Avdić, Član upravnog odbora; Ogranak Zeničko-dobojskog kantona
 8. Edin Bičo, Član upravnog odbora; Ogranak Bosansko-podrinjskog kantona
 9. Nedžad Baković, Član upravnog odbora; Ogranak Srednjobosanskog kantona
 10. Katica Artuković, Član upravnog odbora; Ogranak Zapadno-hercegovačkog kantona
 11. Denis Kurtović, Član upravnog odbora; Ogranak Sarajevskog kantona
 12. Aleksandar Kontić, Član upravnog odbora; Ogranak Kanton X – Livno
 13. Smajo Šabić, Član upravnog odbora – po kontinuitetu; Ogranak Sarajevskog kantona
 14. Mustafa Šabić, Član upravnog odbora – po kontinuitetu; Ogranak Vrhovni sud FBiH
 15. Hakija Zajmović, Član upravnog odbora – po kontinuitetu; Ogranak Sarajevskog kantona
Nadzorni odbor:
    1. Adis Mehić, Član nadzornog odbora;  Ogranak Srednjobosanskog kantona
    2. Bojana Miralem, Član nadzornog odbora;  Ogranak Sarajevskog kantona
    3. Edis Veladžić, Član nadzornog odbora;  Ogranak Unsko-sanskog kantona
 
Sud časti:
    1. Lazarela Porić, Član suda časti; Ogranak Srednjobosanskog kantona
    2. Šejla Bakić – Solbić, Član suda časti; Ogranak Zeničko-dobojskog kantona
    3. Adi Isaković, Član suda časti; Ogranak Sarajevskog kantona

________________________________________________________________

Dnevni red Skupštine Udruženja sudija/sudaca FBiH 13.05.2023. godine možete preuzeti na navedenom linku: Dnevni red skupština 13.05.2023.

Objavljeno 13.04.2023. godine