Novosti

Savjetovanje Neum 2013

Savjetovanje Neum 2013

Zaključci sa krivičnopravnog savjetovanja Neum 2013

Preuzmite dokument: Zaključci Savjetovanje Neum 2013 46-13 final

__________________________________________________________________

Dnevni red krivičnopravno savjetovanje Neum 2013

Preuzmite dokument: Finalni Dnevni red Neum 2013-verzija-27.05

Pozivno pismo savjetovanje Neum 2013.

Preuzmite dokument: Pozivno pismo za savjetovanje Neum 2013-25-13

Obrazac za rezervaciju soba savjetovanje Neum 2013

Preuzmite dokument: Obrazac za rezervacije soba Neum 2013

 

Obavjest  savjetovanje Neum 2013

Na sastanku Organizacionog odbora Savjetovanja Neum 2013. održanog 15.02.2013.  donesena je odluka:
– Datum održavanja Savjetovanja je 06 – 08. juna/lipnja 2013. godine