Novosti

Posjeta ograncima Udruženja (Ogranak Posavskog kantona i Ogranak Tuzlanskog kantona) 07.09.2023.

Posjeta ograncima Udruženja (Ogranak Posavskog kantona i Ogranak Tuzlanskog kantona) 07.09.2023.

Novoizabrani predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sudija Elis Sultanić zajedno sa sekretarom Udruženja je 07.09.2023. godine posjetio ogranak Udruženja Posavskog kantona te sa predstavnicima ogranka i članovima Udruženja ogranka održali radni sastanak u prostorijama Općinskog suda u Orašju sa početkom u 11:00 sati. Istog dana su posjetili ogranak Tuzlanskog kantona te je u prostorijama Općisnkog suda u Tuzli u 14:00 sati održao radni sastanak sa rukovodstvom ogranka Tuzlanskog kantona.

Na sastancima je raspravljano o svim aktuelnim temama i problemima koji imaju sudije u ovim ogracima, a najviše govora je bilo o orjenatacionim mjerilima (normi) sudija, ocjenjivanju sudija, saradnjom sa VSTV-om, problemima rada ogranaka, animiranje članstva i drugim temama. Također u fokusu su bili budući planovi i aktivnosti udruženja kako bih se poboljšao rad udruženja, ogranaka i cjelokupnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno 08.09.2023. godine