page-istaknuta

 

ZAJEDNIČKA IZJAVA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA TUŽILACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE U POGLEDU ZAJEDNIČKIH KRITERIJA ZA SVE SUDIJE I TUŽIOCE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

1. Predsjednik Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske, predsjednik Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnem tekstu: predsjednici), saglasni sa sljedećim uslovima:

2. Udruženja koja predstavljaju niže potpisani: predsjednici (u daljem tekstu: udruženja) svako ponaosob prihvataju određeni minimum standarda etičkog ponašanja sadržanih u Etičkim kodeksima (u daljem tekstu: kodeksi) koji se primjenjuju na njihove članove.

3. Predsjednici su saglasni da je jezik koji je sadržan u raznim kodeksima istovjetan u materijalnom pogledu. Nadalje, predsjednici se slažu da zajednički uslovi održavaju zajedničke standarde za sudije i tužioce, koji se primjenjuju širom Bosne i Hercegovine, i u skaldu su sa standardima koji se primjenjuju u Evropi i drugdje u svijetu.

4. Predsjednici su saglasni da će se oni sami, kao članovi njihovih udruženja, pridržavati standarda naznačenih u Zajedničkim uslovima, koji se odnose na Etičke standarde za sudije i tužioce.

5. Ništa od onoga što je ovdje navedeno ne sprječava udruženja da donesu dodatne mjere kako bi definisali još strožije standarde za svoje članove.


Hajrudin Hajdarević
Udruženje Sudija Federacije BiH

 

Vlado Mišković
Udruženje Tužilaca Federacije BiH

 

Mirko Dabić
Udruženje sudija i tužilaca Republike Srpske