page-istaknuta

 

Zadaci

AKTIVNOST NOSILAC AKTIVNOSTI ROK
Praćenje implementacije Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH Predsjedništvo Kraj 2001.g
Učešće u procesu 18-mj. provjere sudija Predstavnik Udruženja u Federalnoj komisiji za izbor i imenovanja sudija Kraj 2001.g
Učešće u radu Koordinativnog odbora za edukaciju Predstavnik Uduženja u Koorinativnom odboru Do donošenja Zakona o Institutu
Implementacija donesenih zakona Cjelokupno članstvo Kontinuirano
Aktivnosti u procesu izmjene Zakona o krivičnom postupku i Zakona o građanskom postupku Izabrani tim stručnjaka Do donošenja izmjena zakona
Aktivnosti u procesu donošenja zakona o sudskom budžetu Predsjedništvo Kraj 2001.g
Organizacija stručnog usavršavanja sudija Predsjedništvo
Instruktori za obuku
Asistent
Kontinuirano
Aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji sudova-izrada novih poslovnika, sudska disciplina Predsjedništvo
Izabrani tim stručnjaka
Kraj 2002.g
Primjena Kodeksa sudijske etike Cjelokupno članstvo Kontinuirano
Aktivnosti na donošenju Zakona o Institutu za edukaciju sudija i tužilaca Predsjedništvo Do donošenja zakona
Izdavanje “Biltena” Asistent Kontinuirano
Pokretanje stručnog časopisa Predsjedništvo Kraj 2001.g
Pokretanje izdavačke djelatnost – brošura, Sudski imenik i sl. Izabrana redakcij 2002. i 2003.g
Identifikacija aktuelnih problema i rad na njihovom otklanjanju Predsjedništvo
Cjelokupno članstvo
Kontinuirano
Saradnja sa Udruženjem sudija i tužilaca RS- formiranje zajedničkog koordinativnog tijela Predsjedništvo Maj 2001.g
Aktivnosti na izmjenama Statuta Udruženja u cilju postizanja veće efikasnosti rada Predsjedništvo
Skupština
Juni 2001.g
Trening iz oblasti samofinansiranja Predsjedništvo
ABA/CEELI
Do kraja 2001.godine
Workshop (uz sjednice Predsjedništva) Predsjedništvo Kontinuirano

 

U cilju realizacije zadataka potreban je angažman cjelokupnog članstva što će se postići povećanim zanimanjem sudija za rad Udruženja, ostvarivanjem međusobnih kontakata i samostalnim aktivnostima sudija. Bitno je napomenuti da je, obzirom na dosadašnje rezultate, uočena sve veća motiviranost sudija za rad u Udruženju.