page-istaknuta

 

U cilju realizacije postavljenih dugoročnih ciljeva (vizije) Udruženje će:

  • Nastaviti sa praćenjem procesa implementacije Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH, te na bazi prikupljenih podataka anlizirati trenutno stanje i poduzimati neophodne korake u pravcu rješavanja nastalih problema u saradnji sa organima vlasti i međunarodnom zajednicom;
  • U cilju efikasnijeg funkcioniranja sudskog sistema Udruženje će inicirati aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji sudova;
  • U saradnji sa Vladom i međunarodnom zajednicom Udruženje će jačati svoju ulogu u procesu pravljenja nacrta zakona;
  • Nastaviti sa izdavanjem tromjesečnog “Biltena” i pokrenuti izlaženje novog stručnog časopisa. O svom radu Udruženje će javnost upoznavati putem javnih saopćenja u elektronskim i pisanim medijima;
  • Organizovati seminare i druge oblike stručnog usavršavanja sudija,a nakon osnivanja Instituta za obuku sudija i tužilaca F BiH ostvariti odgovarajući stepen saradnje u implementaciji programa edukacije;
  • U saradnji sa ABA/CEELI-jem organizovati treninge na polju samofinansiranja (izrada projekata za potencijalne donatore)