page-istaknuta

Programske ciljeve Udruženje će ostvariti:

  1. zalaganjem za odgovarajući društveni, pravni i materijalni položaj i status sudija,

  2. efikasnim djelovanjem u organizaciji sudske vlasti, donošenjem zakona i podzakonskih akata u vezi sa tom granom vlasti,

  3. suprotstavljanjem svakom nezakonitom pozivanju na odgovornost sudija zbog obavljanja sudačke dužnosti,

  4. organizacijom skupova u svrhu usavršavanja sudija,

  5. saradnjom sa pravnim fakultetima i drugim fakultetima sa područja BiH;

  6. saradnjom i povezivanjem sa drugim istovrsnim udruženjima u zemlji i inostranstvu,

  7. izdavanjem stručnog časopisa i drugih publikacija,