page-istaknuta

 

Sjednice Predsjedništva i održani sastanci

U izvještajnom periodu održano je sedam sjednica Predsjedništva Udruženja sa različitim temama dnevnog reda.

Pored redovnih sastanaka sa predstavnicima ABA/CCELI-a, kada su u pitanju međunarodne i nevladine organizacije u toku izvještajnog perioda imali smo preko 40 sastanaka sa predstavnicima raznih stranih organizacija na kojima su fokusirani aspekti: sudska reforma, nezavisno sudstvo, zakoni i njihova primjena, osnovna ljudska prava i slobode, edukacija sudija, načini rješavanja stambenih problema sudija i sl.

Kakvi su mjesto i uloga Udruženja kada se radi o izgradnji pravne države, ne kazuje samo broj održanih sastanaka, nego i osobe sa kojima je tom prilikom razgovarano. Primjera radi, imali smo i razgovore sa gđom Michele Picard, predsjednicom Evropskog doma za ljudska prava u čijoj delegaciji su bili i gđa Mariane Lassner, predsjednica Višeg suda u Parizu sa pet kolega, sudija iz Francuske, zatim sastanak sa gđom Rakel Surlien, predsjednicom Nezavisne sudske komisije, sastanak sa gđom Terry Rogers, regionalnim direktorom ABA/CEELI -a za jugoistočnu Evropu, sastanci sa predstavnicima OHR-a, sastanci sa predstavnicima USAID-a ( gdin Stephen F. Farkash, direktor projekta Komercijalni i stambeni krediti sa suradnicima), sastanci sa predstavnicima IOM-a, i dr.

11.10.2000.godine Udruženje sudija/sudaca u F BiH bilo je domaćin sastanka sa sudijama međunarodnog Tribunala u Hagu. Gosti Udruženja bili su gdin David Hunt, predsjedavajući TCII, gda Florence Mumba, potpredsjednik TCII, te gdin Lal Vohrah i gdin Liu Daqun, sudije TCII, sa savjetnicima. Sastanku su, ispred Udruženja, prisustvovali sudije – predstavnici svih kantona/županija u Federaciji BiH, te predstavnici Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije BiH.