page-istaknuta

 

Putovanja i posjete

U izvještajnom periodu, u suradnji sa Udruženjem sudija/sudaca u F BiH, realizirana su slijedeća studijska putovanja i posjete:

  • 22.10.-11.11.2000. godine – studijsko putovanje u S.R. Njemačku u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju i Udruženja sudija Njemačke (za sudije sa aktivnim znanjem njemačkog jezika – tri suca)
  • 12.-25. 11.2000. godine – studijsko putovanje u Francusku – posjeta Državnoj školi za sudije i tužioce u Parizu na poziv Vlade Republike Francuske.(četiri suca)
  • 03.-16.12.2000. godine – studijsko putovanje u S.R. Njemačku u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju, u okviru projekta Pakt o stabilnosti (za sudije sa aktivnim znanjem engleskog jezika – tri suca)
  • 16.-30.03.2001. godine – studijsko putovanje u Poljsku i Sloveniju u organizaciji ABA/CEELI i World Learning. (pet sudaca)
  • 27.-29. 01.2001. godine – radna posjeta Makedoniji – II Regionalna konferencija o stručnom usavršavanju sudija (predsjednik Udruženja
  • 07.-08. 2001. godine – posjeta Slovenačkom udruženju sudija (dopredsjednik Udruženja)

U skladu sa Protokolom o studijskim i drugim putovanjima sudija, učesnici su podnijeli izvještaje o obavljenom putovanju Udruženju sudija/sudaca u F BiH.