page-istaknuta

 

X   PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

 Član 52.

Udruženje prestaje postojati:

–       Odlukom Skupštine Udruženja;

–       Ako se broj članova smanji na manje od trideset lica i

–       Ako rad Udruženja zabrani nadležni organ.

Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje.

 

Član 53.

U slučaju prestanka rada Udruženja, Skupština Udruženja će donijeti odluku da se imovina Udruženja, nakon podmirivanja obaveza, predaje Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine da osnuje udruženje sa istim ili sličnim programskim ciljevima.

Ako se osnuje novo udruženje sa istim ili sličnim programskim ciljevima, imovina se predaje novom udruženju.

 

 Član 54.

Kada Udruženje prestane sa radom, predsjednik Udruženja će podnijeti zahtijev nadležnom organu za brisanje Udruženja iz registra.