page-istaknuta

 

V ORGANIZACIONA STRUKTURA

Član 16.

Udruženje osniva ogranke i stručne grupe.

 

Član 17.

Ogranak se osniva za područije jednog kantonalnog suda i čine ga svi članovi Udruženja sa tog područija.

Sudije Ustavnog suda Federacije i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sudije Suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, osnivaju po jedan poseban ogranak.

Ogranak je ovlašten da raspravlja o svim pitanjima iz nadležnosti Udruženja i može samostalno poduzimati sve aktivnosti iz člana 7. ovog Statuta ili predlagati takve mjere organima Udruženja.

 

Član 18.

Organi ogranaka su Zbor i Predsjedništvo.

 

Član 19.

Zbor ogranka čine svi članovi ogranka na vrijeme od dvije godine.

Predsjedništvo ogranka čine predsjednik , dva podpredsjednika i blagajnik, a predsjednik Predsjedništva ogranka istovremeno je i predsjednik ogranka.

 

 Član 20.

Ogranku u cilju finansiranja aktivnosti pripada 50% prihoda od uplaćene članarine njegovih članova, a prema usvojenom programu rada ogranka za tekuću godinu.

Predsjedništvo može odobriti pojedinom ogranku i dodatna sredstva.

 

Član 21.

Zbor ogranka može donijeti takva pravila ogranka radi regulisanja djelovanja ogranka.

Ako pravila ogranka nisu donijeta ili pravilno nije regulisano neko pitanje, shodno će se primjeniti Statut Udruženja.

 

Član 22.

Ogranak Udruženja nema status pravnog lica.

 

Član 23.

Predsjedništvo Udruženja može osnivati stalne ili povremene stručne grupe radi razmatranja pitanja iz posebnih stručnih područija, a stručnom grupom rukovodi predsjednik kojeg imenuje Predsjedništvo Udruženja.

Članovi pojedinih stručnih grupa mogu biti profesori pravnog fakulteta i drugi istaknuti stručnjaci koji nisu članovi Udruženja.