page-istaknuta

 

IX NAKNADA ZA SLUČAJ TEŠKE INVALIDNOSTI ILI TEŠKE BOLESTI

 

Član 51.

U slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti člana Udruženja, Udruženje jednom godišnje isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u visini koju će na sjednici odlukom odrediti Predsjedništvo Udruženja.

Članu Udruženja može se u skladu sa raspoloživim sredstvima isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške invalidnosti ili teške bolesti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja.

Troškovi liječenja se isplačuju na osnovu računa zdravstvene ustanove u kojoj je liječenje obavljeno.

Pod teškom bolešću iz stava 1. ovog člana, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene opštim aktima federalnog ministarstva zdravlja, kao i teške povrede.

Bolest, odnosno teška povreda se dokazuje na osnovu dijagnoze ovlaštenog lica zdravstvene struke, odnosno zdravstvene ustanove.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stava 1. ovog člana, po osnovu teške invalidnosti ostvaruje se za utvrđeni stepen invalidnosti od najmanje 60%.