page-istaknuta

 

Član 47.

Javna priznanja Udruženja su “Nagrada Udruženja za izuzetan doprinos funkcioniranju sudstva” i “Zahvalnica udruženja”.

 

 

Član 48.

Nagrada Udruženja za izuzetan doprinos funkcioniranju sudstva

Predlagač može biti svaki ogranak Udruženja( u skladu sa procedurom propisanom odlukom Ogranka) ili 10 članova Udruženja.

Obrazloženi prijedlozi za nagradu se dostavljaju Predsjedništvu Udruženja.

Prijedlog treba da sadrži razloge zbog kojih predlagač smatra da predloženi kandidat zaslužuje dodjelu nagrade.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Skupština Udruženja jedanput godišnje (tajnim) izjašnjavanjem delegata Skupštine.

Nagrada se dodjeljuje onom kandidatu koji dobije najveći broj glasova.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada, a izuzetno Skupština može odlučiti da se dodjeli više nagrada.

Nagrada se dodjeljuje sudijama i sudijama u penziji/mirovini, a može se dodijeliti i post humno.

Predsjedništvo Udruženja će svojom odlukom propisati dizajn (izgled) nagrade koja će biti u formi medaljona i značke.

Dobitniku nagrade će se uručiti i pismena potvrda o dodjeli.

Odluka o dodjeli Nagrade će se na odgovarajući način objaviti u sredstvima javnog informisanja.

 

Član 49.

Zahvalnica Udruženja dodjeljuje se pojedincima ili udruženjima koji su svojim aktivnostima(rad u udruženju,donacije) unaprijedili ili pomogli rad Udruženja.

Odluku o dodjeli Zahvalnice donosi Predsjedništvo Udruženja na prijedlog članova Predsjedništva ili ogranka Udruženja

Predsjedništvo će svojom odlukom propisati formu Zahvalnice.