page-istaknuta

 

Implementacija Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH

U fokusu djelovanja Udruženja sudija/sudaca u proteklom periodu je potpuna implementacija Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji, a sve u cilju postizanja nezavisnosti i samostalnosti sudijske funkcije, a time i sudske vlasti u cjelini. U vezi s tim, Udruženje je pratilo implementaciju Zakona u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, prikupljalo relevantne podatke o prisutnim problemima u implementaciji Zakona, o čemu je redovno obavještavalo Visokog predstavnika i Nezavisnu sudsku komisiju sa zahtjevom i prijedlozima za rješavanje postojećih problema.

Izvršavajući svoje Zakonske obaveze, u toku 18- mjesečne provjere sudija, Udruženje je preko svojih izabranih članova, dalo značajan doprinos u radu Federalne komisije za izbor i imenovanja sudija (dva člana iz Udruženja) i Federalne komisije za imenovanja tužilaca (jedan član iz Udruženja).