page-istaknuta

 

Finansiranje

Izvori finansiranja rada Udruženja u izvještajnom periodu su:
-prihodi iz donacije ABA/CEELI -a
-prihodi iz članarine

Ovom prilikom mora se kritikovati neplaćanje ili neredovno plaćanje članarine od strane pojedinih sudova (nepoštivanje Odluke o visini i načinu plaćanja članarine donesene na II Izbornoj skupštini Udruženja) , tim prije što će se Udruženje, u budućnosti, u najvećem dijelu finansirati iz vlastitih izvora.

I na kraju, još jednom ističemo veliku finansijsku i profesionalnu pomoć ABA/CEELI-a bez koje bi bilo veoma teško postići sve što je navedeno u ovom izvještaju. Koristimo ovu priliku da im se najtoplije zahvalimo na pomoći i suradnji.

 

Predsjednik Udruženja sudija/sudaca
u Federaciji Bosne i Hercegovine
Vlado Adamović