page-istaknuta

 

Evaluacija

Evaluacija ovog strategijskog plana vršit će se etapno. Prva evaluacija izvršit će se na godišnjoj Skupštini Udruženja, sredinom mjeseca juna 2001.godine, analizom postignutih rezultata u proteklom perodu. Predsjedništvo Udruženja vršit će etapnu evaluaciju na svakoj sjednici Predsjedništva kroz analizu i ocjenu urađenog i podjelu novih konkretnih zadataka na pravcu realizacije strategijskog plana.