page-istaknuta

 

Pozadina

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 13.09.1996.godine. Najviši organ Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Predsjedništvo koje broji 17 (sedamnaest) članova i za svoj rad odgovara Skupštini. Udruženje osniva Ogranke. Ogranak Udruženja osniva se za područje jednog kantonalnog suda i čine ga svi članovi Udruženja sa tog područja. Rad u Udruženju je volonterski.

Organi Udruženja:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjedništvo
 • Sud časti
 • Nadzorni odbor
 • Sekretarijat Udruženja

Odbori Udruženja:

 • Odbor za odnose sa javnošću
 • Odbor za praćenje implementacije Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH
 • Odbor za praćenje izmjena i dopuna zakona odnosnih na sudovanje (KZ, ZKP, ZPP)


Članstvo
:
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Pristupnice je potpisalo 320 sudija, međutim, faktički su svi suci u Federaciji Bosne i Hercegovine (578) članovi Udruženja obzirom da, iako nisu potpisali pristupnicu, de facto, uplaćuju članarinu i aktivno sudjeluju u radu Udruženja. Formalni nedostatak njihovog članstva (nepotpisana pristupnica) otkloniće se dostavljanjem obrasca pristupnice svim sudovima u F BiH.
Intencija je da se u narednom periodu što veći broj sudija neposredno uključi u aktivnosti Udruženja: uključivanjem većeg broja sudija u radne grupe za izmjene i dopune zakona, sudjelovanjem u radu seminara u organizaciji Udruženja i aktivnim učešćem u organizaciji seminara, transparentnošću rada Udruženja (uočen je porast interesa za aktivnosti u Udruženju nakon dostavljanja “Biltena” u sudove), održavanjem sjednica Predsjedništva u sjedištima kantonalnih sudova (svaka sjednica u drugom gradu) čime se jača princip demokratičnosti i sl.
Udruženje zapošljava, na profesionalnoj osnovi, jednog asistenta.

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 • Zalaganje za dosljednu primjenu Ustava;
 • Jačanje neovisnosti sudske vlasti;
 • Afirmacija ljudskih prava;
 • Stručno usavršavanje sudija (organizacija seminara, savjetovanja, konferencija i studijskih putovanja);
 • Davanje mišljenja o nacrtima zakona;
 • Iniciranje izmjena zakona i drugih propisa;
 • Saradnja sa udruženjima na domaćem i međunarodnom planu;