page-istaknuta

Pozadina

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 13.09.1996.godine. Najviši organ Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Predsjedništvo koje broji 15 (petnaest) članova i za svoj rad odgovara Skupštini. Udruženje osniva Ogranke. Ogranak Udruženja osniva se za područje jednog kantonalnog suda i čine ga svi članovi Udruženja sa tog područja. Rad u Udruženju je volonterski.

Organi Udruženja:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjedništvo
 • Sud časti
 • Nadzorni odbor
 • Sekretarijat Udruženja


Članstvo
:
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Pristupnice je potpisalo 405 sudija sa područja FBiH.
Intencija je da se u narednom periodu što veći broj sudija neposredno uključi u aktivnosti Udruženja: uključivanjem većeg broja sudija u radne grupe za izmjene i dopune zakona, sudjelovanjem u radu seminara u organizaciji Udruženja i aktivnim učešćem u organizaciji seminara, transparentnošću rada Udruženja (uočen je porast interesa za aktivnosti u Udruženju nakon dostavljanja “Biltena” u sudove), održavanjem sjednica Predsjedništva u sjedištima kantonalnih sudova (svaka sjednica u drugom gradu) čime se jača princip demokratičnosti i sl.
Udruženje zapošljava, na profesionalnoj osnovi, jednog asistenta.

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 • Zalaganje za dosljednu primjenu Ustava;
 • Jačanje neovisnosti sudske vlasti;
 • Afirmacija ljudskih prava;
 • Stručno usavršavanje sudija (organizacija seminara, savjetovanja, konferencija i studijskih putovanja);
 • Davanje mišljenja o nacrtima zakona;
 • Iniciranje izmjena zakona i drugih propisa;
 • Saradnja sa udruženjima na domaćem i međunarodnom planu;