page-istaknuta

 

Statut Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH možete preuzeti na slijedećem linku:

Statut Udruženja sudija-sudaca u Federaciji BiH final 46-1-21.

 

Etički kodeks članova Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH možete preuzeti na slijedećem linku:

Etički kodeks članova Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH final 46-2/21

 

Pravila o postupku pred Sudom časti Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH možete preuzeti na slijedećem linku:

Pravila o postupku pred Sudom časti Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH final 46-3/21