page-istaknuta

 

A R H I V A

juli/ srpanj 2000. – oktobar/listopad 2001. godine

Polazeći od svrhe i programskih ciljeva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 25. Statuta Udruženja, ovaj Izvještaj ima za cilj da Vas informira o aktivnostima Udruženja za period juli 2000. – septembar 2001.godine.

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovano je u julu 1996.godine, a iste godine, u septembru mjesecu, upisano je u Registar udruženja građana. Na II Izbornoj skupštini Udruženja, održanoj 26.06.2000. godine u Tuzli, izvršene su izmjene sastava Predsjedništva Udruženja i izabrani predsjednik, potpredsjednici i sekretar Udruženja. Sve izmjene su upisane u Registar udruženja gradana kod Federalnog ministarstva pravde.

U izvještajnom periodu Udruženje je poduzimalo aktivnosti u cilju ostvarivanja Programskih ciljeva kroz zalaganja za podizanje nivoa stručnosti sudija, poticanje aktivnosti vezanih za pravnu reformu sudstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, suradnju sa Federalnim ministarstvom pravde, međunarodnim i domaćim organizacijama, te udruženjima sudija i tužitelja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.