page-istaknuta

 

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Milorad Novković
 2. Čindrak Slavica
 3. Mustafa Šabić
 4. Enisa Bilajac
 5. Emir Neradin
 6. Dodik Božidarka
 7. Mirjana Dević
 8. Filipović Ljiljana
 9. Milorad Krkeljaš
 10. Danilović Edina
 11. Mrdović Fatima
 12. Sadović Amira
 13. Šain Danica
 14. Zlotrg Nidžara
 15. Omerčaušević Marijana
 16. Ajanović Amela
 17. Bajrović Aida

Ukupno: 17                                                               Ažurirano: Juli 2019.

 

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1.   Edina Arnautović
 2.   Fata Nadarević
 3.   Muhamed Cimirotić
 4.   Bahra Ćoralić
 5.   Nurija Dervišević
 6.   Fikreta Hadžić
 7.   Edita Midžić Rekić
 8.   Jasminka Karabegović
 9.   Ilvana Pračić
 10. Osman Alibabić
 11. Vesna Terzić
 12. Milica Reljić

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1.   Dedić Amra
 2.   Bajrić Aladin
 3.   Jakupović Elvir
 4.   Cerovac Slobodanka
 5.   Dedić Esma
 6.   Dedić Zlatan
 7.   Džafić Senja
 8.   Dino Muslić
 9.   Ivaniš Vlatka
 10. Janković Nedo
 11. Majanović Goran
 12. Kulenović Vasvija
 13. Lipovača Jasmina
 14. Ostojić Dijana
 15. Midžić Almer
 16. Mizić – Gluhalić Nisveta
 17. Pračić Zinaida
 18. Redžić Alma
 19. Sabljić Đenana

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1.   Mehadžić Vanja
 2.   Enes Selman
 3.   Đemo Botonjić
 4.   Matilda Šulentić- Kananović
 5.   Šefika Trnjanin

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1.   Prljača Fuad
 2.   Šarić Ekrem
 3.   Hasić Emir
 4.   Miljković Jasmina
 5.   Đerić – Cerović Dragana
 6.   Veladžić Edis
 7.   Alibašić Ismet

V/ Općinski sud u Cazinu

 1.   Felić Jusuf
 2.   Hairlahović Mirsad
 3.   Kudić Rusmira
 4.   Omanović Vildana
 5.   Seferagić Ekrem
 6.   Husić Erol

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1.   Komić Sead
 2.   Ezić Munevera
 3.   Rajlić Milan
 4.   Hairlahović Admir
 5.   Novaković Božanka
 6.   Malkoč Iza
 7.   Abdić Adis

Ukupno: 56

 

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1.   Anić Mario
 2.   Arnaut Unkas
 3.   Bačkarad Ranka
 4.   Begović – Devović Jasmina
 5.   Čolaković Snježana
 6.   Halilović Nusret
 7.   Kapić Albisa
 8. Kokor Srečko
 9. Ljevaković Ramo
 10. Mađar – Ramljak Nedeljka
 11. Makivić Nina
 12. Maličbegović Enes
 13. Pašić – Balić Indira
 14. Tešnjak Nermin

II/ Općinski sud Visoko

 1. Avdić Avdija
 2. Bakić – Šolbić Šejla
 3. Bojić Jasminka
 4. Latinović Vesna
 5. Dervović Vildana
 6. Kučuković Edib
 7. Merdić Amira
 8. Mujagić Nina
 9. Mustafić Igbala
 10. Rovčanin Elbisa

III/ Općinski sud Kakanj

 1.   Hadžiomeragić Senad
 2.   Zaimović Eldar
 3.   Omanović Mirela
 4.   Šljuka Nedžad

IV/ Općinski sud Zenica

 1.   Bijedić Alma
 2. Brković Dženana
 3. Drino – Škandro Maja
 4.   Hadžiahmetović Nermina
 5.   Jerković Rankica
 6. Lukić Nura
 7. Mujkanović Edna
 8. Omanović Jasmina
 9. Popović Sanela
 10. Rojević Dunja
 11. Sinanović Amela
 12. Spahić Alma
 13. Šabić Smajo
 14. Vujica Vesna

V/ Općinski sud Zavidovići

 1.   Muhić Hava
 2.   Polić Zineta
 3.   Srganović Šahbaz
 4.   Kalabić Uzeir
 5.   Sakić Muris

VI/ Općinski sud Žepće

 1.   Dragičević Dragica
 2. Husaković Emina
 3.   Maličbegović Mirela
 4.   Sinanović Senad

VII/ Općinski sud Tešanj

 1.   Ajanović Besima
 2.   Popović Zdravko

Ukupno: 53                                                             Ažurirano: Septembar 2019

 
OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1.   Zdenka Filipović
 2.   Emilija Zrnić
 3.   Dubravka Soče
 4.   Adila Pervan
 5.   Slavica Papac
 6.   Zlatko Tanović
 7.   Fatima Žujo
 8.   Marija Šimić

II/ Općinski sud Konjic

 1.   Brkan Senada
 2.   Muratbegović Amra
 3.   Anić Mile
 4.   Čilić Almina

III/ Općinski sud Mostar

 1.   Bojčić Enver
 2.   Ćatić Merima
 3.   Hamović Kovačević Nada
 4.   Kovačević – Jogunović Šemsa
 5.   Krasić Dominik
 6.   Lovrić Majna
 7.   Mahmutagić Tarik
 8.   Markić Jasna
 9.   Mijatović Tatjana
 10. Mišetić Neri
 11. Pehar Marica
 12. Stajčić Biljana
 13. Sudar Vera
 14. Škoro Ognjenka
 15. Šuh Danijela
 16. Tanović Rabija
 17. Zadrić Marin

IV/ Kantonalni sud Mostar

 1.   Mladen Jurišić
 2.   Nurko Pobrić
 3.   Zoran Krtalić
 4.   Jesenka Bašić
 5.   Zuhra Hodžić Seknić
 6.   Jasmina Rajković

Ukupno: 35

 

OGRANAK KANTON X (Livno)

Kantonalni – Općinski sud Livno

 1. Badrov Oliver
 2. Begić Nedim
 3. Brnić Valentina
 4. Cvitanović Niko
 5. Čampara Dragan
 6. Jurič Ljiljana
 7. Kamber Nijaz
 8. Lemo Karmela
 9. Osmančaušević Midhat
 10. Parlain Frano
 11. Softić Mirsad
 12. Terzić Suzana
 13. Vidačak Ozrenka
 14. Vrdoljak Sofija
 15. Baković Martina
 16. Babić Jurica

Ukupno: 16

 

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1.   Anđić Jozo
 2.   Čolić Marija

II/ Općinski sud Orašje

 1.   Darko Župarić
 2.   Momir Đošanović
 3.   Marko Lukač
 4.   Kremena Marković
 5.   Ljubica Oršolić
 6.   Nadira Begović
 7.   Zoran Mikulić

Ukupno: 9

 

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1.   Baraković Sabira
 2.   Delić Amela
 3.   Duraković Amela
 4.   Džanić Rozalija
 5.   Ferizbegović Amira
 6.  Hadžić Dženeta
 7.   Hadžimehmedović Indira
 8.   Halilović Enisa
 9.   Helić Vildana
 10. Jezdić Tenzila
 11. Jusičić Samir
 12. Lekić Smiljana
 13. Lukanović Merima
 14. Razić Asja
 15. Sarajlić Jasna
 16. Škripić Aida
 17. Softić Paša
 18. Stanković Silva
 19. Sušić Mersida

II/ Općinski sud Tuzla

 1.   Alić Fahira
 2.  Baraković Damir
 3.   Bašić Nevres
 4.   Bašić Asmira
 5.   Ćatić Šejla
 6.   Đaković Antonela
 7.   Đug Tarik
 8.   Grabovica Marica
 9.   Huskić Semira
 10. Junuzović Jasmin
 11. Jusupović Rukija
 12. Kalaba – Salčinović Bisera
 13. Kovač Muhamed
 14. Krešić Ružica
 15. Latifović Ilvana
 16. Matičević Mirjana
 17. Mišić Saša
 18. Mott Ivana
 19. Mulabdić Alma
 20. Musić Alisa
 21. Ramljak Tomislav
 22. Sinanović Armina
 23. Šiljivić Samira
 24. Stevanović Ljiljana
 25. Tulumović Muhamed
 26. Užićnanin Alma
 27. Velagić Edita
 28. Žabić Alen

III/ Općinski sud Kalesija

 1.   Avdić Munevera
 2.   Eminagić Derviša
 3.   Halilović Munevera

IV/ Općinski sud Gradačac

 1.   Bilajac Fahira
 2.   Ćošković Drago
 3.   Gradaščević Emina
 4.   Mustafić Senada
 5.   Subašić Jasminka
 6.    Topčić Milada

V/ Općinski sud Gračanica

 1.   Brkić Selma
 2.   Hamidović Sabina
 3.   Šerbečić Omer
 4.   Šerbčić Husejin

VI/ Općinski sud Banovići

 1.   Kamberović – Hadžiefendić Šejla
 2.  Kukić Enver
 3.   Radovanović Jasminka

VII/ Općinski sud Lukavac

 1.   Hajdarbegović Safet
 2.   Halilović Enes
 3.   Mujkić Fikret

VIII/ Općinski sud Živinice

 1.   Bubić Ibrahim
 2.  Delić Fikreta
 3.  Jovanović Mihaela
 4.  Jović Robert
 5.  Karić Asmir
 6.  Kuduzović – Tunjić Mirela
 7.  Kulić Mirjana
 8.  Tadić Lucija

Ukupno: 74

 

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1.   Ahmetspahić Amir
 2.   Bjelović Miljana
 3.   Kuljuh Semija
 4.   Spahić Amer

II/ Općinski sud Goražde

 1.   Ahmetović Nisad
 2.   Baltić Radija
 3.   Ćorić Dragan
 4.   Imamaović Sead
 5.   Jokanović – Janjić Antonela
 6.   Ristović Milka
 7.   Spahić Ahmed

Ukupno: 11

 

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1.   Jozak – Mađar Katica
 2.   Alma Islamović
 3.   Avdić Darmin
 4.   Begić Dunka
 5.   Grubešić Mirjana
 6.   Lendo Sadik
 7.   Begović Senad
 8.   Stana Imamović
 9.   Suada Kahrić
 10. Ćosić Zuhdija
 11. Kelava Davor
 12. Krnjić Nijaz
 13. Porić Lazarela

II/ Općinski sud Travnik

 1.   Dujić Goran
 2.   Živković Miralem
 3.   Žabić Ivo
 4.   Sujoldžić Emira
 5.   Stojanka Kovačić
 6.   Vidović Zdenko
 7.   Amel Alibegović
 8.   Ulemić Azer
 9.   Piplica Dubravka
 10. Šabić Halida
 11. Bašagić Halisa
 12. Aganović Ifeta
 13. Matišić Ivan
 14. Tahirović Jasmina
 15. Topić Josip
 16. Kadrić –Voloder Selma
 17. Belegić – Perčinlić Silva
 18. Burak Velida
 19. Cilenšek Davor
 20. Hajderović Fatima
 21. Maras Irena
 22. Mehić Adis

III/ Općinski sud Bugojno

 1.   Hadžibegović – Haračić Randžana
 2.   Ždralović Amira
 3.   Solomun Darko
 4.   Pilić Janja
 5.   Soldo Katica
 6.   Nurkić Lejla
 7.   Žuljko Safet
 8.   Ramić Samil
 9.   Gudelj Ivan

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1.   Banduka Božana
 2.   Orman – Šerbo Rasema
 3.   Vidović Dubravka
 4.   Stojanović Suzana
 5.   Baković Nedžad
 6.   Malenica Zdenka
 7.   Bakula Ivana

V/ Općinski sud Jajce

 1.   Safija Cerić
 2.   Aleksandar Trkulja
 3.   Alen Ribić
 4.   Milena Drmac

Ukupno: 55

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1.   Mikulić Stjepan
 2.   Pažin Gordana
 3.   Rudeš Bosiljka
 4.   Šimić Dragica
 5.   Zeljko Mile

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1.   Artuković Katica
 2.   Čuljak Ankica
 3.   Jurić Miro
 4.   Martinović Martin
 5.   Perić Milena
 6.   Raspudić Lena

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1.   Galić Boris
 2.   Darijo Stanić
 3.   Ravlija Franjo
 4.   Kopilaš Ivanka
 5.   Prskalo Jadranka
 6.   Koroušić Josipa
 7.   Milica Bošković
 8.   Marndić Radmila
 9.   Snježana Jerkić

Ukupno: 20

 

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Abdagić Nives
 2. Akova Samra
 3. Begović Amina
 4. Brković – Mujagić Silvana
 5. Jaramaz – Dedić Sanja
 6. Jusić Esma
 7. Jusufbašić Haris
 8. Knežević Žana
 9. Kovač – Grabonjić Sanela
 10. Krajišnik Dubravka
 11. Kurtović – Sabijica Emina
 12. Mešković Zinaida
 13. Mahić Samardžić Amela
 14. Muhibić Amra
 15. Mujagić Vildana
 16. Muratović Jasmina
 17. Potogija Jasenka
 18. Rondić Sanela
 19. Ružić Jasenko
 20. Salčinović – Kuljanin Aida
 21. Sejranić Admira
 22. Stojković Gordano
 23. Šabanović Aida
 24. Tahirović Emina

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Aljičević Jasmina
 2. Arapović Tatjana
 3. Bahtović Aida
 4. Balić Amela
 5. Batotić Damir
 6. Bogdan-Krstović Anabela
 7. Branković Nedžmina
 8. Budimlić Mirna
 9. Curović Tanja
 10. Čano – Sejfović Belma
 11. Čolaković Dunja
 12. Čolić Ibrahim
 13. Ćosić Nedim
 14. Duraković Sedina
 15. Durić Aida
 16. Đuričić Dušan
 17. Fajić – Poturović Vildana
 18. Frenjo Jasna
 19. Gorušanović – Butigan Sanela
 20. Granzov Svjetlana
 21. Hajder Mirela
 22. Hedžić – Hadžić Amra
 23. Hodžić Kenan
 24. Isaković Adi
 25. Jovanović Janja
 26. Jusufović – Kaknjašević Dijana
 27. Kršlak Edina
 28. Krželj Ivana
 29. Kurtović Denis
 30. Kulić Ivana
 31. Lokmić Adnan
 32. Ljuca Arijana
 33. Murtezić Melika
 34. Omanović Mahir
 35. Papović – Mujan Ajla
 36. Pejić – Šehić Maja
 37. Sazdovski Jasmina
 38. Sijerčić Nermina
 39. Spržo Heljić Mirsada
 40. Skoko Srđan
 41. Skrobo – Kadrić Amela
 42. Šabić Erdin
 43. Tabaković Naida
 44. Talirević Sanela
 45. Terzić Aiša
 46. Tufo Merdita
 47. Vrbanjac Sanela
 48. Vučijak Sanja
 49. Vukajlović Dragan
 50. Vojanović Mirela
 51. Vuleta Aleksandra
 52. Zajmović Hakija
 53. Zorlak Elvis

Ukupno: 77                                                                   Ažurirano: Septembar 2019.

 

Ukupan broj članova Udruženja sudija/sudaca FBiH je: 402

* Molim sve članove ako imaju kakvih primjedbi na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da jave primjedbe na e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac