page-istaknuta

 

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BiH 

 

OGRANAK VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

I/ Vrhovni sud FBiH

 1. Milorad Novković
 2. Čindrak Slavica
 3. Mustafa Šabić
 4. Enisa Bilajac
 5. Emir Neradin
 6. Dodik Božidarka
 7. Mirjana Dević
 8. Filipović Ljiljana
 9. Milorad Krkeljaš
 10. Danilović Edina
 11. Mrdović Fatima
 12. Sadović Amira
 13. Šain Danica
 14. Zlotrg Nidžara
 15. Omerčaušević Marijana
 16. Ajanović Amela
 17. Bajrović Aida
 18. Stanković – Čosović Vesna

Ukupno: 18                                                               Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

 1.  Alibabić Osman
 2. Arnautović Edina
 3. Cimirotić Muhamed
 4. Hergić Ernesa
 5. Ivanić Vlatka
 6. Kudić Rusmira
 7. Midžić Edita
 8. Nadarević Fata
 9. Pračić Ilvana
 10. Šahinović Gara

II/ Općinski sud u Bihaću:

 1.   Bajrić Aladin
 2.   Dedić Amra
 3.   Dedić Esma
 4.   Dedić Zlatan
 5.   Džafić Senja
 6.   Janković Nedo
 7.   Kulenović Vasvija
 8.   Lipovača Jasmina
 9.   Ljiljak Srđan
 10.   Midžić Almer
 11.   Mizić – Gluhalić Nisveta
 12.   Muslić Dino
 13.   Nezirević Jasmina
 14.   Ostojić Dijana
 15.   Pračić Zinaida
 16.   Redžić Alma
 17.   Sabljić Đenana

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

 1. Kalinić Ilinčić Ivana  
 2. Kurtbegović Nedim
 3.   Prole Saća
 4.   Selman Enes
 5.   Šulentić- Kananović Matilda
 6.   Trnjanin Šefika

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

 1.   Prljača Fuad
 2.   Šarić Ekrem
 3.   Hasić Emir
 4.   Miljković Jasmina
 5.   Đerić – Cerović Dragana
 6.   Veladžić Edis
 7.   Alibašić Ismet

V/ Općinski sud u Cazinu

 1.   Hairlahović Mirsad
 2.   Vukalić Jasmina
 3.   Omanović Vildana
 4.   Seferagić Ekrem
 5.   Husić Erol

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

 1.   Komić Sead
 2.   Ezić Munevera
 3.   Rajlić Milan
 4.   Novaković Božanka
 5.   Abdić Adis

Ukupno: 50                                                                  Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Zenica

 1.   Anić Mario
 2.   Arnaut Unkas
 3.   Bačkarad Ranka
 4.   Begović – Devović Jasmina
 5.   Čolaković Snježana
 6.   Halilović Nusret
 7.   Kapić Albisa
 8. Kokor Srečko
 9. Ljevaković Ramo
 10. Mađar – Ramljak Nedeljka
 11. Makivić Nina
 12. Maličbegović Enes
 13. Pašić – Balić Indira
 14. Tešnjak Nermin

II/ Općinski sud Visoko

 1. Avdić Avdija
 2. Bakić – Šolbić Šejla
 3. Bojić Jasminka
 4. Latinović Vesna
 5. Dervović Vildana
 6. Kučuković Edib
 7. Merdić Amira
 8. Mujagić Nina
 9. Mustafić Igbala
 10. Rovčanin Elbisa

III/ Općinski sud Kakanj

 1.   Hadžiomeragić Senad
 2.   Zaimović Eldar
 3.   Omanović Mirela
 4.   Šljuka Nedžad

IV/ Općinski sud Zenica

 1.   Bijedić Alma
 2. Brković Dženana
 3. Drino – Škandro Maja
 4.   Hadžiahmetović Nermina
 5.   Jerković Rankica
 6. Lukić Nura
 7. Mujkanović Edna
 8. Omanović Jasmina
 9. Popović Sanela
 10. Rojević Dunja
 11. Sinanović Amela
 12. Spahić Alma
 13. Šabić Smajo
 14. Vujica Vesna

V/ Općinski sud Zavidovići

 1.   Muhić Hava
 2.   Polić Zineta
 3.   Srganović Šahbaz
 4.   Kalabić Uzeir
 5.   Sakić Muris

VI/ Općinski sud Žepće

 1.   Dragičević Dragica
 2. Husaković Emina
 3.   Maličbegović Mirela
 4.   Sinanović Senad

VII/ Općinski sud Tešanj

 1.   Ajanović Besima
 2.   Popović Zdravko

Ukupno: 53                                                             Ažurirano: Septembar 2019

 
OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I/ Općinski sud Čapljina

 1.   Zdenka Filipović
 2.   Emilija Zrnić
 3.   Dubravka Soče
 4.   Adila Pervan
 5.   Slavica Papac
 6.   Zlatko Tanović
 7.   Fatima Žujo
 8.   Marija Šimić

II/ Općinski sud Konjic

 1.   Brkan Senada
 2.   Muratbegović Amra
 3.   Anić Mile
 4.   Čilić Almina
 5.   Drmać Katarina
 6.   Pašić Jasminka
 7.   Sultanić Elis

III/ Općinski sud Mostar

 1.   Jogunović Šemsa
 2.   Krasić Dominik
 3.   Mahmutagić Tarik
 4.   Pehar Marica
 5.   Stajčić Biljana
 6.   Soldić Ivana
 7.   Škoro Ognjenka

IV/ Kantonalni sud Mostar

 1.   Mladen Jurišić
 2.   Nurko Pobrić
 3.   Azra Šunje
 4.   Jasmina Rajković

Ukupno: 26                                                           Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK KANTON X (Livno)

Kantonalni – Općinski sud Livno

 1. Badrov Oliver
 2. Begić Nedim
 3. Brnić Valentina
 4. Cvitanović Niko
 5. Čampara Dragan
 6. Jurič Ljiljana
 7. Kamber Nijaz
 8. Lemo Karmela
 9. Osmančaušević Midhat
 10. Parlain Frano
 11. Softić Mirsad
 12. Terzić Suzana
 13. Vidačak Ozrenka
 14. Vrdoljak Sofija
 15. Baković Martina
 16. Babić Jurica

Ukupno: 16

 

OGRANAK POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

 1.   Anđić Jozo
 2.   Čolić Marija
 3.   Dženeta Pašalić

II/ Općinski sud Orašje

 1.   Darko Župarić
 2.   Momir Đošanović
 3.   Marko Lukač
 4.   Joko Radić
 5.   Kremena Marković
 6.   Ljubica Oršolić
 7.   Nadira Begović
 8.   Zoran Mikulić

Ukupno: 11                                                                  Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Tuzla

 1.   Baraković Sabira
 2.   Delić Amela
 3.   Duraković Amela
 4.   Džanić Rozalija
 5.   Ferizbegović Amira
 6.   Hadžimehmedović Indira
 7.   Halilović Enisa
 8.   Helić Vildana
 9. Jezdić Tenzila
 10. Jusičić Samir
 11. Lekić Smiljana
 12. Lukanović Merima
 13. Razić Asja
 14. Sarajlić Jasna
 15. Škripić Aida
 16. Softić Paša
 17. Stanković Silva
 18. Sušić Mersida

II/ Općinski sud Tuzla

 1.  Baraković Damir
 2.   Bašić Nevres
 3.   Bašić Asmira
 4.   Đug Tarik
 5.   Huskić Semira
 6. Junuzović Jasmin
 7. Jusupović Rukija
 8. Kalaba – Salčinović Bisera
 9. Kovač Muhamed
 10. Krešić Ružica
 11. Matičević Mirjana
 12. Mišić Saša
 13. Mott Ivana
 14. Mujčinović Alma
 15. Mulabdić Alma
 16. Sinanović Armina
 17. Stevanović Ljiljana
 18. Tulumović Muhamed
 19. Velagić Edita
 20. Žabić Alen

III/ Općinski sud Kalesija

 1.   Avdić Munevera
 2.   Eminagić Derviša
 3.   Halilović Munevera

IV/ Općinski sud Gradačac

 1.   Bilajac Fahira
 2.   Ćošković Drago
 3.   Gradaščević Emina
 4.   Mustafić Senada
 5.   Subašić Jasminka

V/ Općinski sud Gračanica

 1.   Brkić Selma
 2.   Hamidović Sabina
 3.   Šerbečić Omer
 4.   Šerbčić Husejin

VI/ Općinski sud Banovići

 1.   Kamberović – Hadžiefendić Šejla
 2.   Kukić Enver
 3.   Radovanović Jasminka
 4.  Šahinović Zlatko

VII/ Općinski sud Lukavac

 1.   Hajdarbegović Safet
 2.   Halilović Enes
 3.   Mujkić Fikret

VIII/ Općinski sud Živinice

 1.   Bubić Ibrahim
 2.  Delić Fikreta
 3.  Jovanović Mihaela
 4.  Jović Robert
 5.  Karić Asmir
 6.  Kuduzović – Tunjić Mirela
 7.  Kulić Mirjana
 8.  Tadić Lucija

IX/ Općinski sud Srebrenik

 1. Topčić Milada

Ukupno: 66                                                                     Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Goražde

 1.   Ahmetspahić Amir
 2.   Bjelović Miljana
 3.   Kuljuh Semija
 4.   Spahić Amer

II/ Općinski sud Goražde

 1.   Imamović Sead
 2.   Baltić Radija
 3.   Jokanović – Janjić Antonela
 4.   Lejla Ferhatović
 5.   Tanja Đajić
 6.   Jokanović – Janjić Antonela
 7.   Ristović Milka
 8.   Nisad Ahmetović

Ukupno: 11                                                                Ažuriranje: Oktobar 2019.

 

OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

 1.   Jozak – Mađar Katica
 2.   Alma Islamović
 3.   Avdić Darmin
 4.   Grubešić Mirjana
 5.   Lendo Sadik
 6.   Begović Senad
 7.   Stana Imamović
 8.   Suada Kahrić
 9. Ćosić Zuhdija
 10. Kelava Davor
 11. Krnjić Nijaz
 12. Porić Lazarela

II/ Općinski sud Travnik

 1.   Dujić Goran
 2.   Živković Miralem
 3.   Žabić Ivo
 4.   Sujoldžić Emira
 5.   Stojanka Kovačić
 6.   Vidović Zdenko
 7.   Amel Alibegović
 8.   Ulemić Azer
 9.   Piplica Dubravka
 10. Šabić Halida
 11. Bašagić Halisa
 12. Šabić Nijaz
 13. Aganović Ifeta
 14. Matišić Ivan
 15. Tahirović Jasmina
 16. Topić Josip
 17. Kadrić –Voloder Selma
 18. Belegić – Perčinlić Silva
 19. Burak Velida
 20. Cilenšek Davor
 21. Hajderović Fatima
 22. Maros Irena
 23. Mehić Adis

III/ Općinski sud Bugojno

 1.   Hadžibegović – Haračić Randžana
 2.   Ždralović Amira
 3.   Solomun Darko
 4.   Pilić Janja
 5.   Soldo Katica
 6.   Nurkić Lejla
 7.   Žuljko Safet
 8.   Ramić Samil
 9.   Gudelj Ivan

IV/ Općinski sud Kiseljak

 1.   Banduka Božana
 2.   Orman – Šerbo Rasema
 3.   Vidović Dubravka
 4.   Stojanović Suzana
 5.   Baković Nedžad
 6.   Malenica Zdenka
 7.   Bakula Ivana

V/ Općinski sud Jajce

 1.   Aleksandar Trkulja
 2.   Alen Ribić

Ukupno: 53                                                                  Ažurirano: Oktobar 2019

 

OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

I/ Županijski sud Široki Brijeg

 1. Bosiljka Rudeš
 2. Franjo Ravlija
 3. Gordana Pažin
 4. Katica Artuković
 5. Mile Zeljko

II/ Općinski sud u Ljubuškom

 1. Ankica Čuljak
 2. Lena Raspudić
 3. Miro Jurič
 4. Martin Martinović
 5. Filip Saravanja
 6. Haris Jakić

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

 1.   Galić Boris
 2.   Darijo Stanić
 3.   Kopilaš Ivanka
 4.   Koroušić Josipa
 5.   Marija Skoko
 6.   Marndić Radmila
 7.   Alen Džaferagić

Ukupno: 18                                                                      Ažurirano: Oktobar 2019.

 

OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

I/ Kantonalni sud Sarajevo

 1. Abdagić Nives
 2. Akova Samra
 3. Begović Amina
 4. Brković – Mujagić Silvana
 5. Jaramaz – Dedić Sanja
 6. Jusić Esma
 7. Jusufbašić Haris
 8. Knežević Žana
 9. Kovač – Grabonjić Sanela
 10. Krajišnik Dubravka
 11. Kurtović – Sabijica Emina
 12. Mešković Zinaida
 13. Mahić Samardžić Amela
 14. Muhibić Amra
 15. Mujagić Vildana
 16. Muratović Jasmina
 17. Potogija Jasenka
 18. Rondić Sanela
 19. Ružić Jasenko
 20. Salčinović – Kuljanin Aida
 21. Sejranić Admira
 22. Stojaković Gordana
 23. Šabanović Aida
 24. Tahirović Emina

II/ Općinski sud Sarajevo

 1. Aljičević Jasmina
 2. Arapović Tatjana
 3. Bahtović Aida
 4. Balić Amela
 5. Batotić Damir
 6. Bogdan-Krstović Anabela
 7. Branković Nedžmina
 8. Budimlić Mirna
 9. Curović Tanja
 10. Čano – Sejfović Belma
 11. Čolaković Dunja
 12. Čolić Ibrahim
 13. Ćosić Nedim
 14. Duraković Sedina
 15. Durić Aida
 16. Đuričić Dušan
 17. Fajić – Poturović Vildana
 18. Frenjo Jasna
 19. Gorušanović – Butigan Sanela
 20. Granzov Svjetlana
 21. Hajder Mirela
 22. Hedžić – Hadžić Amra
 23. Hodžić Kenan
 24. Isaković Adi
 25. Jovanović Janja
 26. Jusufović – Kaknjašević Dijana
 27. Kršlak Edina
 28. Krželj Ivana
 29. Kurtović Denis
 30. Kulić Ivana
 31. Lokmić Adnan
 32. Ljuca Arijana
 33. Murtezić Melika
 34. Omanović Mahir
 35. Papović – Mujan Ajla
 36. Pejić – Šehić Maja
 37. Sazdovski Jasmina
 38. Sijerčić Nermina
 39. Spržo Heić Mirsada
 40. Skoko Srđan
 41. Skrobo – Kadrić Amela
 42. Šabić Erdin
 43. Tabaković Naida
 44. Talirević Sanela
 45. Terzić Ajša
 46. Tufo Merdita
 47. Vrbanjac Sanela
 48. Vučijak Sanja
 49. Vukajlović Dragan
 50. Vojnović Mirela
 51. Vuleta Aleksandra
 52. Zajmović Hakija
 53. Zorlak Elvis

Ukupno: 77                                                                   Ažurirano: Septembar 2019.

 

Ukupan broj članova Udruženja sudija/sudaca FBiH je: 402

* Molim sve članove ako imaju kakvih primjedbi na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da jave primjedbe na e-mail udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH

Denis Bilajac