page-istaknuta

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FBiH NA DAN 06.05.2014.

I OGRANAK UNSKO-SANSKI KANTON

I/ Kantonalni sud u Bihaću

1.    Edina Arnautović

2.    Fata Nadarević

3.    Muhamed Cimirotić

4.    Delista Delić

5.    Nurija Dervišević

6.    Fikret Hodžić

7.    Edita Midžić Rekić

8.    Vojislav Pušac

9.    Ilvana Pračić

10. Gara Šahinović

11. Vesna Terzić

12. Milica Reljić

13. Bahra Ćoralić

II/ Općinski sud u Bihaću:

1.    Alibabić Osman

2.    Bajrić Aladin

3.    Jakupović Elvir

4.    Cerovac Slobodanka

5.    Dedić Esma

6.    Dedić Zlatan

7.    Džafić Senja

8.    Hadžić Fikreta

9.    Ivaniš Vlatka

10. Janković Nedo

11. Karabegović Jasminka

12. Kulenović Vasvija

13. Lipovača Jasmina

14. Marčetić Milan

15. Midžić Almer

16. Mizić – Gluhalić Nisveta

17. Nezirević Jasmina

18. Pračić Zinaida

19. Redžić Alma

20. Sabljić Đenana

21. Mesić Dijana

III/ Općinski sud u Sanskom Mostu

1.    Branka Kragulj

2.    Enes Selman

3.    Đemo Botonjić

4.    Matilda Šulentić/ Kananović

5.    Šefika Trnjanin

IV/ Općinski sud u Velikoj Kladuši

1.    Jahjefendić Samira

2.    Prljača Fuad

3.    Šarić Ekrem

4.    Hasić Emir

5.    Buhić Hasiba

6.    Miljković Jasmina

7.    Đerić Cerović Dragana

8.    Veladžić Edis

9.    Alibašić Ismet

V/ Općinski sud u Cazinu

1.    Blagojević Dragan

2.    Felić Jusuf

3.    Hairlahović Mirsad

4.    Kudić Rusmira

5.    Majanović Goran

6.    Omanović Vildana

7.    Seferagić Ekrem

8.    Terzić Senada

VI/ Općinski sud u Bosanskoj Krupi

1.    Komić Sead

2.    Ezić Munevera

3.    Rajlić Milan

4.    Veladžić Sadeta

5.    Novaković Božanka

6.    Malkoč Iza

7.    Abdić Adis

Ukupno: 63

IV OGRANAK ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 I/ Općinski sud Visoko:

1.    Avdić Avdija

2.    Bakić – Šolbić Šejla

3.    Bojić Jasminka

4.    Buljušmić Sadina

5.    Dervović Vildana

6.    Kučuković Edib

7.    Merdić Amira

8.    Mujagić Nina

9.    Mustafić Ikbala

10. Rovčanin Elbisa

II/ Općinski sud Kakanj

1.    Pipo Bećir

2.    Zaimović Eldar

3.    Krišto Perica

4.    Šljuka Nedžad

III/ Općinski sud Zenica

1.    Agić Sabrija

2.    Ajanović Dijana

3.    Brković Dženana

4.    Čulk Rasema

5.    Džafirović Slavica

6.    Hadžiahmetović Nermina

7.    Hakirević Šečerović Ajša

8.    Hamzić Mirhunisa

9.    Kokor Srećko

10. Kovačević Melisa

11. Sinanović Amela

12. Lukić Nura

13. Ljevaković Ramo

14. Makivić Nina

15. Omanović Jasmina

16. Popović Sanela

17. Radošević Sonja

18. Smajiš Aida

19. Spahić Alma

20. Šabić Smajo

21. Trifković Denis

22. Vujica Vesna

IV/ Općinski sud Zavidovići

1.    Imamović Nermina

2.    Muhić Hava

3.    Polić Zineta

4.    Srganović Šahbaz

5.    Kalabić Uzeir

V/ Općinski sud Žepće

1.    Dragičević Dragica

2.    Husaković Emina

3.    Maličbegović Mirela

4.    Sinanović Senad

VI/ Općinski sud Tešanj

1.    Ajanović Besima

2.    Galijašević Senija

3.    Mandić Željko

4.    Popović Zdravko

VII/ Kantonalni sud Zenica

1.    Ahmetović Hilmo

2.    Anić Mario

3.    Arnaut Unkas

4.    Babić – Stanković Aleksandra

5.    Begović – Devović Jasmina

6.    Čolaković Snježana

7.    Halilović Nusret

8.    Hulusija Emina

9.    Kapić Albisa

10. Maličbegović Enes

11. Pašić – Balić Indira

12. Pezer Asim

13. Radoš – Džurđica Zora

14. Subašić Ljilja

15. Šabić Mustafa

16. Tešnjak Nermin

17. Vuković Josip

18. Kubut Jasminka

Ukupno: 69

VII OGRANAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

 

I/ Općinski sud Čapljina

1.    Zdenka Filipović

2.    Emilija Zrnić

3.    Dubravka Soče

4.    Adila Pervan

5.    Slavica Papac

6.    Zlatko Tanović

7.    Fatima Žujo

8.    Marija Šimić

II/ Općinski sud Konjic

1.    Brkan Senada

2.    Muratbegović Amra

3.    Anić Mile

4.    Čilić Almina

III/ Općinski sud Mostar

1.    Bojčić Enver

2.    Ćatić Merima

3.    Hamović Kovačević Nada

4.    Kovačević – Jogunović Šemsa

5.    Krasić Dominik

6.    Lovrić Majna

7.    Mahmutagić Tarik

8.    Markić Jasna

9.    Mijatović Tatjana

10. Mišetić Neri

11. Pehar Marica

12. Stajčić Biljana

13. Sudar Vera

14. Škoro Ognjenka

15. Šuh Danijela

16. Tanović Rabija

17. Zadrić Marin

IV/ Kantonalni sud Mostar

1.    Mladen Jurišić

2.    Nurko Pobrić

3.    Zoran Krtalić

4.    Jesenka Bašić

5.    Zuhra Hodžić Seknić

6.    Jasmina Rajković

Ukupno: 35

X OGRANAK KANTON X

 

Kantonalni – Općinski sud Livno

1.    Badrov Oliver

2.    Begić Nedim

3.    Brnić Valentina

4.    Cvitanović Niko

5.    Čampara Dragan

6.    Jurič Ljiljana

7.    Kamber Nijaz

8.    Lemo Karmela

9.    Osmančaušević Midhat

10.  Parlain Frano

11.  Softić Mirsad

12. Terzić Suzana

13. Vidačak Ozrenka

14. Vrdoljak Sofija

15. Baković Martina

16. Babić Jurica

Ukupno: 16

XI OGRANAK VRHOVNI/USTAVNI SUD FBiH

I/ Vrhovni sud FBiH

1.    Bilajac Enisa

2.    Čurić Slavica

3.    Dodik Ignjacije

4.    Fadilpašić Melika

5.    Filipović Ljiljana

6.    Hadžiomeragić Malik

7.    Jaganjac Amir

8.    Pavlić Milan

9.    Ploskić Mevsuda

10. Potogija Tifa

11. Rizvić Amira

12. Sadović Amira

13. Grebo – Jevtić Zdravka

14. Šain Danica

15. Zlotrg Nidžara

16. Omerčaušević Marijana

17. Dević Mirjana

18. Filipović Azra

II/Ustavni sud FBiH

1.    Martinović Aleksandra

2.    Sjenjak Kata

Ukupno: 20

II POSAVSKI KANTON

I/ Kantonalni sud Odžak

1.    Anđić Jozo

2.    Čolić Marija


II/ Općinski sud Orašje

1.    Darko Župarić

2.    Momir Đošanović

3.    Marko Lukač

4.    Kremena Marković

5.   Ljubica Oršolić

6.    Nadira Begović

7.    Zoran Mikulić 

Ukupno: 9

III OGRANAK TUZLANSKOG KANTONA

 

I/ Kantonalni sud Tuzla

1.    Beganović Tenzija

2.    Brković Atifa

3.    Džanić Rozalija

4.    Hadžimehmedović Indira

5.    Halilović Enisa

6.    Helić Vildana

7.    Krsmanović Predrag

8.    Kuči Hikmeta

9.    Lekić Smiljana

10. Milojković Slađana

11. Mujanović Jasna

12. Mulabdić Senad

13. Pašić Fetija

14. Razić Asja

15. Sarajlić Hurija

16. Sarajlić Jasna

17. Softić Paša

18. Stanković Silva

19. Škripić Aida

20. Žabić Adnan

II/ Općinski sud Tuzla

1.    Alić Fahira

2.    Bašić Nevres

3.    Brković Sadija

4.    Delić Amela

5.    Duraković Amela

6.    Đogić Elvira

7.    Erić Zorka

8.    Ferizbegović Amira

9.    Grabovica Marica

10. Halilović Enes

11. Huskić Semira

12. Jukić Ružica

13. Jusičić Samir

14. Jusupović Rukija

15. Karić Huso

16. Kovač Muhamed

17. Matičević Mirjana

18. Mulabdić Alma

19. Novak Biljana

20. Podhradski Nihzada

21. Ramljak Tomislav

22. Sejranić Admira

23. Spahić Sabina

24. Sušić Mersida

25. Šiljivić Samira

III/ Općinski sud Kalesija

1.    Avdić Munevera

2.    Eminagić Derviša

3.    Halilović Munevera

IV/ Općinski sud Gradačac

1.    Alić Alma

2.    Bilajac Fahira

3.    Ćošković Drago

4.    Gradaščević Emina

5.    Mustafić Senada

6.    Subašić Jasminka

V/ Općinski sud Gračanica

1.    Brkić Selma

2.    Hadžihasanović Meliha

3.    Hamidović Sabina

4.    Šerbečić Omer

5.    Šerbčić Husejn

VI/ Općinski sud Banovići

1.    Kukić Enver

2.    Softić Ajša

VII/ Općinski sud Lukavac

1.    Gospović Vaso

Ukupno: 62

V OGRANAK BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

 

I/ Kantonalni sud Goražde

1.    Ahmetspahić Amir

2.    Bjelović Miljana

3.    Kuljuh Semija

4.    Spahić Amer

II/ Općinski sud Goražde

1.    Ahmetović Nisad

2.    Baltić Radija

3.    Ćorić Dragan

4.    Imamaović Sead

5.    Jokanović – Janjić Antonela

6.    Ristović Milka

7.    Spahić Ahmed

Ukupno: 11

VI OGRANAK SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 

I/ Kantonalni sud Novi Travnik

1.    Jozak – Mađar Katica

2.    Alma Islamović

3.    Petrović Angela

4.    Avdić Darmin

5.    Begić Dunka

6.    Grubešić Mirjana

7.    Lendo Sadik

8.    Begović Senad

9.    Stana Imamović

10. Suada Kahrić

11. Vera Derling

12. Ćosić Zuhdija

13. Huseinović Mehmedalija

II/ Općinski sud Travnik

1.    Dujić Goran

2.    Živković Miralem

3.    Mađar – Ramljak Nedeljka

4.    Sujoldžić Emira

5.    Stojanka Kovačić

6.    Vidović Zdenko

7.    Amela Alibegović

8.    Ulemić Azer

9.    Piplica Dubravka

10. Šabić Halida

11. Bašagić Halisa

12. Sadiković Hitka

13. Aganović Ifeta

14. Matišić Ivan

15. Tahirović Jasmina

16. Topis Josip

17. Samira Semiz

18. Kadrić –Voloder Selma

19. Belegić – Perčinlić Silva

20. Burak Velida

III/ Općinski sud Bugojno

1.    Hadžibegović – Haračić Randžana

2.    Ždralović Amira

3.    Solomun Darko

4.    Pilić Janja

5.    Soldo Katica

6.    Nurkić Lejla

7.    Sladojević Milorad

8.    Žuljko Safet

9.    Ramić Samil

10. Jusufbašić Haris

IV/ Općinski sud Kiseljak

1.    Banduka Božana

2.    Beganović Suvad

3.    Orman – Šerbo Rasema

4.    Vidović Dubravka

5.    Stojanović Suzana

6.    Baković Nedžad

7.    Malenica Zdenka

8.    Bakula Ivana

V/ Općinski sud Jajce

1.    Safija Cerić

2.    Aleksandar Trkulja

3.    Alen Ribić

4.    Milena Drmac

Ukupno: 55

VIII OGRANAK ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

 

I/ Županijski sud Široki Brijeg

1.    Mikulić Stjepan

2.    Pažin Gordana

3.    Rudeš Bosiljka

4.    Šimić Dragica

5.    Zeljko Mile

II/ Općinski sud u Ljubuškom

1.    Artuković Katica

2.    Čuljak Ankica

3.    Jurić Miro

4.    Martinović Martin

5.    Perić Milena

6.    Raspudić Lena

III/ Općinski sud u Širokom Brijegu

1.    Galić Boris

2.    Darijo Stanić

3.    Ravlija Franjo

4.    Kopilaš Ivanka

5.    Prskalo Jadranka

6.    Koroušić Josipa

7.    Milica Bošković

8.    Marndić Radmila

9.    Snježana Jerkić

Ukupno: 20

IX OGRANAK SARAJEVSKOG KANTONA

 

I/ Kantonalni sud Sarajevo

1.    Ašćerić Milica

2.    Begović Amina

3.    Begić Fatima

4.    Burzić Dalida

5.    Džafić Zlata

6.    Feto Nasiha

7.    Hadžić Nedžida

8.    Jahjaefendić Jasmin

9.    Kurtović – Sabljica E.

10.  Latić Dženanana

11.  Malešević Snježana

12.  Mešković Zinaida

13.  Milišić Svjetlana

14.  Mrdović Fatima

15.  Muhibić Amra

16.  Mujagić Vildana

17.  Popović Spomenka

18.  Ružić Jasenko

19.  Salčinović Aida

20. Stupar Braco

21.  Zahiragić Adisa

22. Šabanović Aida

23. Špoljarić Vladimir

24. Sanela Kovač-Grabonjić

 

II/ Općinski sud Sarajevo

1. Aganović Aida

2. Aljičević Jasmina

3. Arapović Tatjana

4. Bahtović Aida

5. Batotić Damir

6. Branković Nedžmina

7. Čaušević – Dučić Mirsada

8. Čolić Ibrahim

9. Ćosić Nedim

10. Daupović Asaf

11. Dupovac Nejra

12. Duraković Sedina

13. Fazlagić Lejla

14. Frenjo Jasna

15. Gurušanović – Butigan Sanela

16. Jovanović Janja

17. Jusić Esma

18. Krajišnik Dubravka

19. Krželj Ivona

20. Ljuco Arijana

21. Novalija Nermin

22. Ovčina Šaha

23. Pejić Maja

24. Plavšić – Mrkulić Gordana

25. Rodnić Sanela

26. Sijerčić Nermina

27. Stanišić Radivoje

28. Terzić Aiša

29. Vučijak Sanja

30. Vuleta Aleksandra

31. Zajmović Hakija

Ukupno: 55

Ukupan broj članova USFBiH na nivou FBiH je: 405

* Molim sve članove ako imaju kakvih primjedbi na spisak članova Udruženja sudija/sudaca u FBiH da
jave greške na e-mail Udruženja: usfbih@bih.net.ba

Sekretar Udurženja sudija/sudaca u FBiH
Denis Bilajac